Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hodnotiaca komisia počas hodnotenia prác, vľavo doc. J. Feranec

Vyhodnotenie súťaže „Detská mapa sveta 2013“

1. 3. 2013 | videné 1107-krát

V rámci medzinárodnej súťaže „Barbara Petchenik Children´s World Map Competition 2013“, organizovanej Medzinárodnou kartografickou asociáciou (ICA), usporiadala Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s  Geografickým ústavom SAV celoslovenské kolo umelecko-kartografickej súťaže pod názvom „Detská mapa sveta 2013“. Jej cieľom je podporiť deti a mládež v kreatívnom zobrazovaní sveta, zlepšiť ich kartografické vnímanie a prehĺbiť ich záujem o životné prostredie. Do súťaže sa zapojilo 141 detí prevažne zo základných umeleckých škôl.

 

Téma tohto ročníka súťaže mala názov Moje miesto v dnešnom svete. Vyhodnotenie súťažných prác sa uskutočnilo 21. februára 2013 v knižnici Geografického ústavu SAV, členmi hodnotiacej komisie boli: predseda Kartografickej spoločnosti SR Ing. Róbert Fencík,  doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD. z Katedry mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty STU, akademická maliarka Mgr. art. Ľubica Končeková a pracovníci Geografického ústavu SAV doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., RNDr. Monika Kopecká, PhD. a Mgr. Martina Cebecauerová, PhD. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke Geografického ústavu SAV. Šesť vybraných prác bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole, ktoré sa uskutoční sa uskutoční počas 26. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA v dňoch 25. – 30. augusta 2013 v Drážďanoch.

 

autor: Monika Kopecká