Aktuality

Výstava dejín výpočtovej techniky

Vložil(a): M. Španková, 25.5.2012, videné 1870-krát

 

18.mája 2012 bola otvorená Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku ako výsledok spolupráce Technologického inštitútu SAV a Výpočtového strediska SAV

Vzhľadom na skutočnosť, že tu záujemca o dejiny vývoja výpočtovej techniky nájde aj aplikované výstupy základného výskumu v oblasti informatiky na Slovensku, je tak výstava aj skvelou prezentáciou úspechov výskumu v SAV v minulosti a pre návštevníkov poskytuje pocit užitočnosti tejto výskumnej inštitúcie pre spoločnosť aj v súčasnosti. Počítače sú dnes samozrejmosťou pre mladú generáciu a práve preto je dobré im ukázať, že aj na Slovensku existoval úspešný výskum, výroba a aj aplikácie minimálne európskeho významu v minulosti. Tento výskum pokračuje dnes v jeho kolíske -  v Ústave informatiky SAV, predtým Ústave technickej kybernetiky. Bez tejto minulosti by nebolo ani súčasnosti v IKT na Slovensku.

 

Výstava vznikla zo zbierok artefaktov počítačov používaných alebo vyvíjaných v ÚTK SAV, ktoré boli prezentované v rámci Minimúzea výpočtovej techniky ako organizačného útvaru VS SAV. Tieto zbierky boli odbornej verejnosti sprístupnené pred  desiatimi rokmi dňa 17. 5.2002 na základe článku XXII, ods. 4 Štatútu SAV, kde sa píše: "Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia".

 

Význam tejto jedinečnej zbierky si všimli aj pracovníci SNM a pozvali VS SAV na vytvorenie expozície dejín výpočtovej techniky v rámci výstavy Majstri ducha, ktorá mala veľký úspech a otvorená bola o niekoľko mesiacov dlhšie, než bolo pôvodne naplánované.    V tejto významnej kultúrnej inštitúcii Slovenska boli naše zbierky vystavené 10 mesiacov. Vzhľadom k úspešnosti expozície bola výstava po jej skončení doplnená a rozšírená o ďalšie exponáty a s novým scenárom inštalovaná v  priestoroch tzv. Slušovickej haly v areáli SAV na Patrónke.  Výstava je výstupom spoločnej úlohy VS SAV a TI SAV - Štúdium transferu technológií v oblasti IKT z výskumu v SAV do praxe na Slovensku. Ako povedal riaditeľ TI SAV pán Arpád Nagy pri otvorení:  „ ...keď bola SAV úspešná v komercializácii svojho výskumu v minulosti musí to dokázať aj dnes.“ Štúdium úspechov a metód ich dosahovania je analytickým materiálom pre hľadanie východísk v ich úlohe komercializácie duševného vlastníctva.

 

Ďalším rečníkom pri otvorení výstavy bol riaditeľ VS SAV pán Tomáš Lacko, ktorý spomenul, že pred 50 rokmi sa v SAV začala éra vedecko-technických výpočtov počítačom ZRA-1, ktorý mal výpočtový výkon 120 operácií za sekundu. V týchto dňoch sa vo VS SAV inštaluje počítač, ktorého výkon je v našej konfigurácii 1012 násobne vyšší a SAV je opäť tou priekopníckou inštitúciou v spracovaní informácií a opäť tým miestom, ktoré ukazuje trend do budúcnosti.

 

Akademik Plander bol vzácnym hosťom otvorenia, pretože on je osobne autor prvého analógového počítača na Slovensku z roku 1958, bol hlavným koordinátorom úspešného projektu RPP-16 a je odborníkom, ktorý celý svoj život zasvätil informačnej vede a výchove mladej generácie, vrátane nás, dnes už starcov, ale aj mladých v prvých ročníkoch univerzity, ktorých učí paralelné počítače. Vo svojom príhovore prešiel dejinami rozvoja IT na Slovensku, ktoré veľa rokov vychádzali z mozgov a usilovnosti pracovníkov ÚTK SAV a spolupracujúcich inštitúcií.

 

Posledný prejav pred prestrihnutím pásky predniesol predseda SANET- u pán Pavol Horváth, ktorý povedal, že SANET vznikol v roku 1991 na pôde VS SAV, kde sa rodila nová organizačná forma na zabezpečenie vývoja a prevádzky počítačovej siete.  Vzniklo občianske združenie Slovenskej akademickej dátovej siete, ktoré za 20 rokov vyvinulo a prevádzkuje sieť, vyhodnotenú za rok 2010 ako siedmu najlepšiu z dvesto akademických sietí na svete. Jedna časť výstavy je preto venovaná komunikáciám a aj 20. výročiu siete SANET.

 

Stála výstava počítačov je prístupná pre organizované exkurzie, najmä zo stredných škôl, ale v tejto návštevnej forme bude isto využitá aj študentmi univerzít a organizovanými skupinami odbornej verejnosti.  Veríme, že bude dobre reprezentovať SAV k jej 60. výročiu v roku 2013.

 

Prihlášky na exkurzie: stefan.kohut@savba.sk

 

Štefan Kohút, VS SAV, autor výstavy

 

 

 

Príloha

Začiatok slávnosti
Príloha

Ľudový umelec Vlado Baláž
Príloha

Privítanie hostí riaditeľom TI SAV RNDr. Arpádom Nagyom, CSc. (uprostred)
Príloha

Príhovor riaditeľa VS SAV Ing. Tomáša Lacka (vľavo)
Príloha

Hovorí akademik prof. Ing. Ivan Plander DrSc. (v strede)
Príloha

O počítačovej sieti SANET hovoril Prof. Ing. Pavol Horváth, CSc. (v strede)
Príloha

Symbolické otvorenie Stálej výstavy prestrihnutím pásky
Príloha

Rozhovory počítačových expertov
Príloha

Autor výstavy Štefan Kohút (vpravo) v rozhovore s poslancom NR SR Jozefom Mikloškom
Príloha

Rozhovory pri Analógovom počítači SAV
Príloha

Pohľad do expozícií výstavy
Príloha

Počítače PDP a SMEP
Príloha

Prvé slovenské osobné počítače
Príloha

Anton Adamčík, televízia JOJ