Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Začiatok slávnosti

Výstava dejín výpočtovej techniky

25. 5. 2012 | videné 2458-krát

18.mája 2012 bola otvorená Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku ako výsledok spolupráce Technologického inštitútu SAV a Výpočtového strediska SAV

Vzhľadom na skutočnosť, že tu záujemca o dejiny vývoja výpočtovej techniky nájde aj aplikované výstupy základného výskumu v oblasti informatiky na Slovensku, je tak výstava aj skvelou prezentáciou úspechov výskumu v SAV v minulosti a pre návštevníkov poskytuje pocit užitočnosti tejto výskumnej inštitúcie pre spoločnosť aj v súčasnosti. Počítače sú dnes samozrejmosťou pre mladú generáciu a práve preto je dobré im ukázať, že aj na Slovensku existoval úspešný výskum, výroba a aj aplikácie minimálne európskeho významu v minulosti. Tento výskum pokračuje dnes v jeho kolíske -  v Ústave informatiky SAV, predtým Ústave technickej kybernetiky. Bez tejto minulosti by nebolo ani súčasnosti v IKT na Slovensku.

 

Výstava vznikla zo zbierok artefaktov počítačov používaných alebo vyvíjaných v ÚTK SAV, ktoré boli prezentované v rámci Minimúzea výpočtovej techniky ako organizačného útvaru VS SAV. Tieto zbierky boli odbornej verejnosti sprístupnené pred  desiatimi rokmi dňa 17. 5.2002 na základe článku XXII, ods. 4 Štatútu SAV, kde sa píše: "Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia".

 

Význam tejto jedinečnej zbierky si všimli aj pracovníci SNM a pozvali VS SAV na vytvorenie expozície dejín výpočtovej techniky v rámci výstavy Majstri ducha, ktorá mala veľký úspech a otvorená bola o niekoľko mesiacov dlhšie, než bolo pôvodne naplánované.    V tejto významnej kultúrnej inštitúcii Slovenska boli naše zbierky vystavené 10 mesiacov. Vzhľadom k úspešnosti expozície bola výstava po jej skončení doplnená a rozšírená o ďalšie exponáty a s novým scenárom inštalovaná v  priestoroch tzv. Slušovickej haly v areáli SAV na Patrónke.  Výstava je výstupom spoločnej úlohy VS SAV a TI SAV - Štúdium transferu technológií v oblasti IKT z výskumu v SAV do praxe na Slovensku. Ako povedal riaditeľ TI SAV pán Arpád Nagy pri otvorení:  „ ...keď bola SAV úspešná v komercializácii svojho výskumu v minulosti musí to dokázať aj dnes.“ Štúdium úspechov a metód ich dosahovania je analytickým materiálom pre hľadanie východísk v ich úlohe komercializácie duševného vlastníctva.

 

Ďalším rečníkom pri otvorení výstavy bol riaditeľ VS SAV pán Tomáš Lacko, ktorý spomenul, že pred 50 rokmi sa v SAV začala éra vedecko-technických výpočtov počítačom ZRA-1, ktorý mal výpočtový výkon 120 operácií za sekundu. V týchto dňoch sa vo VS SAV inštaluje počítač, ktorého výkon je v našej konfigurácii 1012 násobne vyšší a SAV je opäť tou priekopníckou inštitúciou v spracovaní informácií a opäť tým miestom, ktoré ukazuje trend do budúcnosti.

 

Akademik Plander bol vzácnym hosťom otvorenia, pretože on je osobne autor prvého analógového počítača na Slovensku z roku 1958, bol hlavným koordinátorom úspešného projektu RPP-16 a je odborníkom, ktorý celý svoj život zasvätil informačnej vede a výchove mladej generácie, vrátane nás, dnes už starcov, ale aj mladých v prvých ročníkoch univerzity, ktorých učí paralelné počítače. Vo svojom príhovore prešiel dejinami rozvoja IT na Slovensku, ktoré veľa rokov vychádzali z mozgov a usilovnosti pracovníkov ÚTK SAV a spolupracujúcich inštitúcií.

 

Posledný prejav pred prestrihnutím pásky predniesol predseda SANET- u pán Pavol Horváth, ktorý povedal, že SANET vznikol v roku 1991 na pôde VS SAV, kde sa rodila nová organizačná forma na zabezpečenie vývoja a prevádzky počítačovej siete.  Vzniklo občianske združenie Slovenskej akademickej dátovej siete, ktoré za 20 rokov vyvinulo a prevádzkuje sieť, vyhodnotenú za rok 2010 ako siedmu najlepšiu z dvesto akademických sietí na svete. Jedna časť výstavy je preto venovaná komunikáciám a aj 20. výročiu siete SANET.

 

Stála výstava počítačov je prístupná pre organizované exkurzie, najmä zo stredných škôl, ale v tejto návštevnej forme bude isto využitá aj študentmi univerzít a organizovanými skupinami odbornej verejnosti.  Veríme, že bude dobre reprezentovať SAV k jej 60. výročiu v roku 2013.

 

Prihlášky na exkurzie: stefan.kohut@savba.sk

 

Štefan Kohút, VS SAV, autor výstavy