Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Akademik Ivan Plander (druhý zľava) slávnostne otvára stálu expozíciu.

Stála výstava dejín výpočtovej techniky

27. 12. 2011 | videné 2257-krát
Otvorili ju v priestoroch Technologického inštitútu SAV na bratislavskej Patrónke.
 
Prvé sprístupnenie zbierok Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku sa uskutočnilo 16. decembra v kruhu externých spolupracovníkov a odborníkov na informačno-komunikačné technológie (IKT) v priestoroch tzv. Slušovickej haly, ktorá patrí Technologickému inštitútu (TI) SAV. Stála výstava vznikla ako projekt spoločného pracoviska TI SAV a Výpočtového strediska SAV, zameraný na prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja SAV v oblasti IKT a prezentáciu materiálov, ktoré budú dokumentovať príklady úspešného prenosu výsledkov výskumu a transferu technológií do praxe. Jej cieľom je aj prispieť k dokumentovaniu významu SAV pre verejnosť pri príležitosti 70. výročia SAVU (2012) a 60. výročia SAV (2013).
 
Ústrednými exponátmi sú počítače vyvinuté v SAV - Analógový počítač SAV (1958), číslicový počítač RPP-16 (1973), počítač SIMD (1987), zatiaľ len na obrázkoch, dosky z počítača SMEP 50/50 pre riadenie zváracieho robota (1985), ale aj experimentálna vzorka osobného počítača PC ÚTK a jednočipový procesor 32 bitový, typu RISC (1989).
 
Na slávnosti boli prítomní aj tvorcovia týchto strojov na čele s akademikom Ivanom Planderom. Stretnutie otvoril riaditeľ VS SAV Tomáš Lacko a k prítomným sa prihovoril aj riaditeľ TI SAV Marián Janek. Výstavnými miestnosťami previedol prítomných autor a kurátor výstavy Štefan Kohút z VS SAV. Účastníci vysoko ocenili tento počin TI a VS SAV a ponúkali okamžite svoju spoluprácu na ďalšom rozvoji, hlavne na dokumentovaní a precizovaní výstavy, ktoré budú nasledovať. Bývalý riaditeľ Ústredného archívu SAV Jozef Kľačka ponúkol možnosť využiť aj dokumenty z tohto obdobia uložené v Archíve SAV.
 
Autor výstavy oznámil, že nasledujúce aktivity budú spočívať v dokončení informačných tabúľ a fotografií, rozšírení demonštračných interaktívnych prvkov, v zorganizovaní širokého okruhu spolupracovníkov výstavy s cieľom dokumentovať toto obdobie. Výstava bude predstavená podľa záujmu všetkým učiteľom informatiky na stredných školách v Bratislave aby mohli plánovať exkurzie so svojimi žiakmi. Riaditeľ VS SAV ponúkol možnosť spojiť takéto odborné exkurzie na výstave s prehliadkou nového superpočítača, ktorý bude inštalovaný vo VS SAV v roku 2012 a tak poukázať na neustálu snahu SAV byť na čele rozvoja IKT na Slovensku.
 
Ing. Štefan Kohút
Foto: VS SAV