Aktuality

Stála výstava dejín výpočtovej techniky

Vložil(a): V. Šmihula, 27.12.2011, videné 1731-krát

 

Otvorili ju v priestoroch Technologického inštitútu SAV na bratislavskej Patrónke.
 
Prvé sprístupnenie zbierok Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku sa uskutočnilo 16. decembra v kruhu externých spolupracovníkov a odborníkov na informačno-komunikačné technológie (IKT) v priestoroch tzv. Slušovickej haly, ktorá patrí Technologickému inštitútu (TI) SAV. Stála výstava vznikla ako projekt spoločného pracoviska TI SAV a Výpočtového strediska SAV, zameraný na prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja SAV v oblasti IKT a prezentáciu materiálov, ktoré budú dokumentovať príklady úspešného prenosu výsledkov výskumu a transferu technológií do praxe. Jej cieľom je aj prispieť k dokumentovaniu významu SAV pre verejnosť pri príležitosti 70. výročia SAVU (2012) a 60. výročia SAV (2013).
 
Ústrednými exponátmi sú počítače vyvinuté v SAV - Analógový počítač SAV (1958), číslicový počítač RPP-16 (1973), počítač SIMD (1987), zatiaľ len na obrázkoch, dosky z počítača SMEP 50/50 pre riadenie zváracieho robota (1985), ale aj experimentálna vzorka osobného počítača PC ÚTK a jednočipový procesor 32 bitový, typu RISC (1989).
 
Na slávnosti boli prítomní aj tvorcovia týchto strojov na čele s akademikom Ivanom Planderom. Stretnutie otvoril riaditeľ VS SAV Tomáš Lacko a k prítomným sa prihovoril aj riaditeľ TI SAV Marián Janek. Výstavnými miestnosťami previedol prítomných autor a kurátor výstavy Štefan Kohút z VS SAV. Účastníci vysoko ocenili tento počin TI a VS SAV a ponúkali okamžite svoju spoluprácu na ďalšom rozvoji, hlavne na dokumentovaní a precizovaní výstavy, ktoré budú nasledovať. Bývalý riaditeľ Ústredného archívu SAV Jozef Kľačka ponúkol možnosť využiť aj dokumenty z tohto obdobia uložené v Archíve SAV.
 
Autor výstavy oznámil, že nasledujúce aktivity budú spočívať v dokončení informačných tabúľ a fotografií, rozšírení demonštračných interaktívnych prvkov, v zorganizovaní širokého okruhu spolupracovníkov výstavy s cieľom dokumentovať toto obdobie. Výstava bude predstavená podľa záujmu všetkým učiteľom informatiky na stredných školách v Bratislave aby mohli plánovať exkurzie so svojimi žiakmi. Riaditeľ VS SAV ponúkol možnosť spojiť takéto odborné exkurzie na výstave s prehliadkou nového superpočítača, ktorý bude inštalovaný vo VS SAV v roku 2012 a tak poukázať na neustálu snahu SAV byť na čele rozvoja IKT na Slovensku.
 
Ing. Štefan Kohút
Foto: VS SAV

Príloha

Akademik Ivan Plander (druhý zľava) slávnostne otvára stálu expozíciu.
Príloha

Počas príhovoru riaditeľa VS SAV Tomáša Lacka (druhý sprava). Vpravo autor výstavy Štefan Kohút.
Príloha

Celkom vpravo riaditeľ TI SAV Marián Janek.
Príloha

Expozícia diernej pásky.
Príloha

Expozícia osobných počítačov.
Príloha

Expozícia počítača RPP-16.
Príloha

Expozícia Systému malých elektronických počítačov (SMEP).
Príloha

Obraz počítača RISC 32 na jednom čipe.
Príloha

Z prvej prehliadky výstavy...
Príloha

...
Príloha

Prednášková miestnosť pri expozícii.