Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prijatie veľvyslanca Sudánskej republiky J. E. Magdi Ahmeda Mofadala

Veľvyslanec sudánskej republiky J. E. Magdi Ahmed Mofadal navštívil SAV

14. 5. 2024 | videné 263-krát

V piatok 10. mája 2024 predseda SAV prof. Šajgalík prijal veľvyslanca Sudánskej republiky J. E. Magdi Ahmeda Mofadala, ktorý prišiel vyjadriť poďakovanie za výskumnú misiu orientalistov a archeológov zo Slovenskej akadémie vied doplnenú o pomoc miestnym komunitám. Stretnutia sa zúčastnila aj podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Dr. Zuzana Panczová a Dr. Branislav Kovár z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., účastník misie v Sudáne.

Úvodom stretnutia predseda SAV v krátkosti predstavil aktuálne prebiehajúcu medzinárodnú spoluprácu,  štruktúru, činnosť a spôsob financovania SAV. Ponúkol možnosti PhD. štúdia pre sudánskych študentov. Dr. Kovár zdôraznil, že archeológovia zo SAV majú záujem o pokračovanie výskumu v Sudáne, kde je stále množstvo neobjavenej histórie. Návrat do ťažko skúšanej krajiny, v ktorej momentálne prebieha vojenský konflikt, plánujú hneď po upokojení situácie.

 

Spracovala: Lucia Kurthiová, OMS SAV

Foto: Marcel Matiašovič

 

 

Súvisiace články