Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na konferenciu

Pozvánka na medzinárodnú filozofickú konferenciu Heidegger, taoizmus a interkultúrne myslenie dnes

11. 5. 2024 | videné 293-krát

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., pozýva na dvojdňovú medzinárodnú filozofickú konferenciu s názvom Heidegger, taoizmus a interkultúrne myslenie dnes, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. a 22. mája 2024 v priestoroch Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (Klemensova 19, Bratislava).

Filozofické cesty nemeckého filozofa, zakladateľa fundamentálnej ontológie Martina Heideggera (1889 – 1976), ktorý bol žiakom a nasledovníkom zakladateľa fenomenológie Edmunda Husserla, boli počas jeho života v 20. storočí ovplyvňované východoázijskými myšlienkovými zdrojmi. Heidegger nielenže počas svojho života viedol dialógy, priatelil sa a dokonca spolupracoval s čínskymi a japonskými intelektuálmi, ale jeho prednášky a spisy po celé desaťročia priamo i nepriamo interpretovali taoistické a iné východoázijské filozofické zdroje. Heideggerove skúmania sú pre stretnutia a dialógy medzi európskymi a východoázijskými filozofiami a pre interkultúrne myslenie 21. storočia naďalej kľúčové a aktuálne.

V reakcii na nedávno publikované vedecké monografie o Heideggerovi a taoistickej filozofii, najmä knihy „Heidegger and Dao: Things, Nothingness, Freedom“ (Bloomsbury, 2023) od profesora Erica S. Nelsona a „Daoist Resonances in Heidegger: Exploring a Forgotten Debt“ (Bloomsbury, 2022), ktorú zostavil profesor David Chai, budú konferenčné príspevky prezentované na tomto podujatí skúmať otázky a témy zamerané na myslenie Martina Heideggera, taoistickú, resp. východoázijskú filozofiu a aktuálne možnosti a úskalia interkultúrneho dialógu a filozofie súčasnosti.

Je nespochybniteľným úspechom, že sa nášmu ústavu po dlhšom čase na základe nadviazanej medzinárodnej spolupráce podarilo usporiadať na Slovensku konferenciu s aktívnou účasťou medzinárodne uznávaných a mimoriadne rešpektovaných výskumníkov z prestížnych zahraničných univerzít a akademických pracovísk, ktorí sa vo svojom výskume z komparatívnej perspektívy špecializujú na východoázijskú a nemeckú filozofiu a v rámci tejto symbiózy hľadajú možnosti interkultúrneho dialógu medzi európskym a východoázijským myslením,“ konštatuje riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v. v. i., a člen organizačného výboru konferencie Richard Sťahel.

Na konferencii s prednáškami vystúpia napríklad americký profesor filozofie Eric S. Nelson (Hong Kong University of Science and Technology), renomovaná slovinská sinologička a filozofka profesorka Jana S. Rošker (University of Ljubljana), nemecký profesor filozofie Mario Wenning (Loyola University Andalusia), americký profesor filozofie David Chai (Chinese University of Hong Kong), čínsky profesor filozofie Xia Kejun (Renmin University of China, Beijing) a mnohí ďalší.

Konferencia je výsledkom vedecko-výskumnej spolupráce medzi Filozofickým ústavom SAV, v. v. i., v Bratislave, Hongkonskou univerzitou vedy a techniky (Hong Kong University of Science and Technology) a Inštitútu filozofie Viedenskej univerzity. Podujatie sa uskutoční v anglickom jazyku a je určené pre akademickú verejnosť.

 

Spracoval: Peter Daubner, Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články