Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Tradičné stretnutie vedení SAV a AV ČR sa konalo na zámku v Třěšti

Tradičné stretnutie vedení SAV a AV ČR sa konalo na zámku v Třěšti

9. 5. 2024 | videné 367-krát

Tradičné stretnutie vedení SAV a Akademie věd (AV) ČR sa konalo 2. až 3. mája 2024 v novozrekonštruovanom Konferenčnom centre AV ČR – Zámok Třešť, kde slovenskú delegáciu privítala predsedníčka Akadémie vied Českej republiky prof. Eva Zažímalová. Delegácie na stretnutí diskutovali o vzťahu medzi vedou a politikou, vedeckej etike, integrite a akademických slobodách, o úspešných aplikačných a výskumných programoch AVČR, možnostiach spolupráce so SAV, systémoch hodnotenia pracovísk AV ČR a SAV, ako aj o pripravovaných výkonnostných zmluvách SAV.

V rámci témy Veda a politika z hľadiska akademických slobôd/ľudských práv, ktorú otvoril doc. Tomáš Kostelecký, odzneli úvahy, či politici majú mať právo zasahovať do práce vedcov/vedkýň a právo vyberať priority, do akej miery to majú vedci akceptovať a aké rôzne podoby nadobúda spolupráca medzi vedou a decíznou sférou. Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík v debate vyzdvihol dôležitosť apolitickosti Slovenskej akadémie vied a zdôraznil neprijateľnosť posudzovania vedeckej práce laikmi bez dostatočnej odbornosti. Predsedníčka AV ČR prof. Zažímalová poukázala na spoločenskú zodpovednosť, ku ktorej sa obe akadémie hlásia, pričom uviedla citát Georga Orwella: „Sloboda je právo hovoriť ľuďom to, čo nechcú počuť.“ Takto majú konať akadémie – kultivovaným spôsobom a na základe dostupných údajov.

V téme Etický kódex a vedecká integrita Dr. Pavel Baran (AV ČR) a Dr. Róbert Karul (SAV) predstavili etické kódexy akadémií, ktoré sa pravidelne aktualizujú, a venovali sa tiež činnosti etických komisií. Obaja sa zhodli, že etický kódex má byť nie formálny, ale živý dokument využívaný pre skvalitnenie práce a pracovného prostredia vedcov.

Podpredsedníčka AV ČR Dr. Ilona Müllerová predstavila program rozvoja aplikácií a komercializácie –  PRAK, ktorého cieľom je urýchliť prenos technológií a znalostí do praxe a motivovať pracovníkov ku komercializácii svojich výsledkov výskumu. Očakávaným výsledkom projektov podporených z programu PRAK je uzatvorenie licenčnej zmluvy, založenie spin-off spoločnosti alebo získanie podpory z programu pre transfer znalostí a technológií iného poskytovateľa na komerčné uplatnenie znalostí pracoviska AV ČR.

Dr. Jiří Plešek v druhom bloku zhodnotil prínos programu Strategie AV21, na ktorom participuje väčšina ústavov AV ČR. Za posledných desať rokov sa zvýšila vzájomná informovanosť o činnosti ústavov AV ČR a program tiež pritiahol pozornosť verejnosti. Dr. Zuzana Panczová v rámci svojho vstupu navrhla spoluprácu s AV ČR na spoločných výskumných projektoch, ktoré by mali nielen medzinárodný, ale aj interdisciplinárny charakter. Zároveň informovala o prebiehajúcej pilotnej výskumnej spolupráci slovenských a českých tímov na téme Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku.

V závere stretnutia predsedníčka AV ČR prof. Eva Zažímalová predstavila systém hodnotenia pracovísk AV ČR a Dr. Tomáš Hromádka vysvetlil princípy hodnotení pracovísk SAV spolu s novým systémom výkonnostných zmlúv.

 

Spracovala: Lucia Kürthiová, OMS SAV

Foto: AV ČR

Súvisiace články