Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Stretnutie riaditeľov národných organizácií ESCCAP Europe v Great Malevern, Spojené kráľovstvo (hlavné sídlo a sekretariát organizácie) 9. apríla 2024. V tento deň bola do organizácie oficiálne prijatá národná asociácia ESCCAP Slovensko a Česko. Pod obrázkom logo organizácie

Slovenskí a českí parazitológovia sa stali členmi európskej organizácie ESCCAP

7. 5. 2024 | videné 402-krát

Na košickom Parazitologickom ústave SAV, v. v. i., vzniklo sídlo novej organizácie ESCCAP SK a CZ, národnej asociácie pre Slovenskú a Českú republiku. Ide o výsledok niekoľkoročnej snahy slovenských parazitológov, ktorú sprevádzalo splnenie mnohých podmienok – medzi inými aj spojenie s českými kolegami.

ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites/Európska vedecká rada pre parazity spoločenských zvierat) je poradný orgán zložený z expertov v oblasti parazitológie a verejného zdravia, ktorí v organizácii pôsobia dobrovoľne. Hlavným cieľom organizácie je poskytovať odborníkom – veterinárom bezplatné poradenstvo, hlavne vo forme smerníc zameraných na liečbu a kontrolu parazitárnych infekcií v populácií spoločenských zvierat, a to v oficiálnych jazykoch jednotlivých krajín.

„Tieto smernice a terapeutické protokoly sa tvoria na základe nezávislých vedeckých výskumov, pravidelne sa revidujú a aktualizované. ESCCAP kladie veľký dôraz na spoluprácu medzi medicínskymi profesionálmi, spriaznenými štátnymi orgánmi a inštitúciami a investormi, aby zabezpečila okamžité a efektívne opatrenia na kontrolu šíriacich sa parazitárnych ochorení,“ vysvetľuje význam organizácie MVDr. Martina Miterpáková, DrSc., z Parazitologického ústavu (PaÚ) SAV, v. v. i., ktorú zvolili za predsedníčku ESCCAP Slovensko a Česko.

Okrem profesionálnej pomoci veterinárom a študentom veterinárskeho lekárstva sú aktivity organizácie vo veľkej miere zamerané na laickú verejnosť, a to prostredníctvom informačných materiálov a osvetovej činnosti.

Podpredsedom a zodpovedným za aktivity v Čechách je prof. MVDr. David Modrý, PhD., z Českej zemědělskej univerzity v Prahe. Do slovensko-českého tímu expertov patria aj MVDr. Daniela Antolová, DrSc., doc. MVDr. Zuzana Hurníková, PhD., prof. MVDr. Marián Várady, DrSc. a RNDr. Bronislava Víchová, PhD., z PaÚ SAV, prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD., a MVDr. Martina Karasová, PhD., z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, MVDr. Kateřina Jirků, PhD. z Parazitologického ústavu Biologického centra Českej akadémie vied a MVDr. Lucia Anettová z Masarykovej univerzity v Brne.

Nezávislú neziskovú organizáciu ESCCAP založili v roku 2005 a aktuálne pôsobí v 19 európskych krajinách (teraz už aj vrátane Slovenska a Česka) vo forme národných asociácií.

 

Spracovala a foto: Martina Miterpáková, Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články