Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Kvapku krvi SAV spestrí prednáška o krvi pre všetkých záujemcov

15. 4. 2024 | videné 313-krát

Slovenská akadémie vied pripravila v dňoch 16. a 17. apríla 2024 dobročinné podujatia Kvapka krvi SAV, počas ktorého budú zamestnanci akadémie darovať krv. V rámci tohto podujatia a pri príležitosti Svetového dňa hemofílie sa uskutoční v stredu 17. apríla 2024 tematická prednáška Cirkulácia krvi, oxid dusnatý a studená sprcha prístupná pre všetkých záujemcov. Podujatie sa koná v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., v Bratislave v areáli SAV na Patrónke.

S prednáškou vystúpi v druhý deň podujatia o 10.00 hod. doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, v. v. i. Vo svojej prednáške o cirkulácii krvi, oxide dusnatom a studenej sprche porozpráva o komponentoch, ktoré obsahuje krv. Zameria sa na produkciu oxidu dusnatého endotelovými bunkami a krvnými doštičkami, účinok oxidu dusnatého na prietok krvi. Vysvetlí prepojenie úlohy oxidu dusnatého s teplou a studenou sprchou a to, aký účinok môže zohrávať v životnom štýle a aký to má dosah na naše zdravie.

Abstrakt prednášky Oľgy Pecháňovej: Cirkulácia krvi, oxid dusnatý a studená sprcha

Z fyziologického hľadiska je krv rovnorodá tekutina, ktorá pozostáva z červených a bielych krviniek, krvných doštičiek, ale i látok, ktoré transportuje či odvádza z nášho tela. Hlavnou funkciou krvi je dopravovať živiny a kyslík do tkanív a odvádzať odpadové produkty, najmä oxid uhličitý. Krv sa pohybuje v cievach, ktorých vnútornú výstelku tvorí endotelová monovrstva. Táto produkuje faktory, vrátane oxidu dusnatého, ktoré môžu regulovať cirkuláciu krvi. Endotel má aj antitrombotické vlastnosti, ku ktorým výrazne prispieva  práve uvoľňovanie oxidu dusnatého. Oxid dusnatý je produkovaný aj krvnými doštičkami, pričom blokuje agregáciu krvných doštičiek a aktivuje rozpad už vytvorených agregátov krvných doštičiek. Nerovnováha produkcie oxidu dusnatého sa tak podieľa na patogenéze rôznych cievnych porúch vrátane trombózy, aterosklerózy a ischemicko-reperfúzneho poškodenia, ktoré zhoršujú cirkuláciu krvi. Veľmi jednoduchým nástrojom pre zlepšenie cirkulácie krvi je studená sprcha, resp. striedanie teplej a studenej vody. Studená voda spôsobuje zúženie a následné rozšírenie krvných ciev, čo pomáha zlepšiť prietok krvi. Zvýšený prietok krvi transportuje viac kyslíka a živín do našich tkanív a orgánov a pomáha tak zlepšiť celkové zdravie.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Grafika: Lenka Ulašinová Bystrianska a Natália Feriančeková

Súvisiace články