Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Miroslav Saniga z ÚEL SAV, v. v. i., s oceneným nástenným kalendárom

V súťaži Najkrajšie kalendáre Slovenska 2024 a Najkrajšia kniha o Slovensku 2023 ocenili tri kalendáre Miroslava Sanigu

12. 4. 2024 | videné 454-krát

Tohtoročné slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2024 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2023 organizovanej Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov prinieslo dve tretie priečky a jedno čestné uznanie pre vedeckého pracovníka Ústavu ekológie lesa, v. v. i., vo Zvolene doc. Ing. Miroslava Sanigu, CSc.

Miroslav Saniga získal tretie miesto v kategórii STOLOVÉ KALENDÁRE – INÉ s tematikou prírodných scenérií a prírodnín: Miroslav SANIGA – FOSFA Life Science 2024. Rovnako 3. miesto obsadil v kategórii STOLOVÉ KALENDÁRE – OBCE s tematikou rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v chotári vysokohorskej obce Donovaly: OBEC DONOVALY 2024. Za viaclistový monotematický nástenný kalendár:  Murárik červenokrídly – nadprirodzená vtáčia ikona nebotyčných brál čiernokamenskej Záhrady Eden 2024 dostal čestné uznanie v 32. ročníku súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2024.

Slávnostné udeľovanie ocenení spojené s vernisážou sa uskutočnilo 9. apríla 2024 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Ocenené kalendáre a knihy sú v rámci výstavy najlepších diel vystavené v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a záujemcovia si ich môžu prezrieť do konca mája 2024.

 

Spracovala: Katarína Sládeková, Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Foto: Vlado Škuta a ÚEL SAV, v. v. i.

Súvisiace články