Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Otvára sa výzva pre projekty v rámci programu Otvorenej mobility na roky 2025 – 2026

11. 4. 2024 | videné 229-krát

Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na podávanie návrhov projektov v rámci programu Otvorenej mobility (Open Mobility Program). Jej cieľom je rozvoj spolupráce s inštitúciami, s ktorými SAV nemá uzavretú bilaterálnu dohodu. Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery.

Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, jeho celkový impakt, renomé hosťujúcej inštitúcie, možnosť ďalšej spolupráce s hosťujúcou inštitúciou a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčok).

Výzva je otvorená od 3. apríla do 28. júna 2024, žiadosti sa podávajú online cez intranet. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je pozývací list od budúcej hosťujúcej inštitúcie

Bližšie informácie nájdete na webe Odboru medzinárodnej spolupráce SAV

 

Zdroj a foto: OMS SAV

Súvisiace články