Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z rokovania delegácií SAV a CTBTO

Koordinovaným úsilím proti jadrovým hrozbám

9. 4. 2024 | videné 377-krát

Podpredseda Slovenskej akadémie vied pre 1. oddelenie vied SAV Mgr. Martin Venhart, PhD., prijal v utorok 9. apríla 2024 na pôde akadémie Roberta Floyda, generálneho riaditeľa Organizácie zmluvy pre všeobecný  zákaz jadrových skúšok (CTBTO) ktorého sprevádzala Ing. Marta Žiaková, CSc., predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky a ďalší členovia delegácie. Na stretnutí boli prítomní aj podpredsedníčka SAV pre medzinárodné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., zástupcovia 1. a 3. oddelenia vied SAV, ako aj zástupca Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV Mgr. František Fundárek, CSc.

Podpredseda SAV stručne oboznámil austrálskeho hosťa hosťa so štruktúrou a fungovaním SAV ako najväčšej výskumnej inštitúcie na Slovensku a vyzdvihol skutočnosť, že ako jadrový fyzik má veľmi blízko k problematike a cieľom organizácie, na čele ktorej stojí R. Floyd. Generálny riaditeľ CBTBO vo svojom príhovore uviedol, že sa na akademickej pôde cíti ako doma, pretože sa vo svojej dlhoročnej a bohatej profesionálnej kariére venuje problematike populačnej ekológie. Dlhodobý záujem o environmentálne vplyvy jadrových skúšok a hrozbu použitia jadrových zbraní, ktorá sa od vypuknutia rusko-ukrajinskej vojny akútne zvýšila, ho priviedol k rozhodnutiu aktívne sa angažovať v prospech všeobecného zákazu jadrových skúšok.

M. Venhart v nadväznosti na úvodné slová R. Floyda pripomenul, že v čase vypuknutia pandémie COVID-19 boli v centre pozornosti virológovia a epidemiológovia a vtedy ešte netušil, že o dva roky neskôr sa pozornosť náhle sústredí práve na jeho vedný odbor. Najskôr sa tak stalo v súvislosti s obsadením Záporožskej jadrovej elektrárne ruskou armádou a s tým spojeného zvýšeného rizika úniku nebezpečnej radiácie, a v súčasnosti je to opakovaná hrozba použitia jadrových zbraní Ruskou federáciou. Predstavitelia SAV i CTBTO vyjadrili pevné odhodlanie podniknúť všetko preto, aby sa tieto hrozby nikdy nenaplnili.

Jedným z hlavných nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je príprava a výber budúcich kandidátov na budúcich inšpektorov nominovaných signatárskymi štátmi zmluvy s CTBTO – medzi ktoré patrí aj Slovensko – ktorí budú vykonávať inšpekcie na mieste (On-site inspections – OSI) zamerané na komunikáciu, navigáciu, mapovanie, vizuálne pozorovanie, odber vzoriek a opatreniami na zabezpečenie bezpečnosti a zdravia. SAV môže ponúknuť potrebnú expertízu a know-how pri napĺňaní kľúčových cieľov CTBTO.

 

Spracovali: Monika Tináková a František Fundárek, OMS SAV

 Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články