Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predná strana knihy

Ústav pre výskum srdca CEM SAV predstavil novú knihu Molekulárny vodík v zdraví a chorobe

19. 3. 2024 | videné 450-krát

Ústav pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i., predstavil pod hlavičkou vydavateľstva Springer novú knižnú publikáciu editorov prof. Jána Slezáka a Dr. Branislava Kuru pod názvom „Molecular hydrogen in health and disease“.

Kniha je zostavená z pôvodných editovaných článkov a monografií prezentovaných poprednými odborníkmi v tejto oblasti spadá pod knižnú sériu Pokroky v biochémii v oblasti zdravia a chorôb editora prof . Naranjan Dhallu z Winnipegu. Poskytuje aktuálny a jedinečný zdroj informácií pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o najnovšie poznatky základných, biochemických procesov s dôsledkami na oblasť zdravia a ochorení.

Vydaniu knihy predchádzalo pracovné stretnutie v rámci Prvej konferencie Európskej akadémie pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne v Smoleniciach v roku 2022. Spoločným cieľom stretnutia bolo vytvoriť diskusný priestor a upriamiť pozornosť na postupne sa  rozvíjajúce využitie vodíkovej terapie v európskom regióne a zároveň spojiť popredných odborníkov v oblasti výskumu molekulárneho vodíka z celého sveta. Výsledkom tohto úsilia je nepochybne vydanie zaujímavej knižnej publikácie, v ktorej sa predstavuje molekulárny vodík ako nový, medicínsky relevantný plyn s terapeutickým potenciálom a biologickými účinkami v prakticky všetkých orgánoch.

Kniha poukazuje na relevantnú úlohu molekulárneho vodíka v prevencii a liečbe rôznych zdravotných porúch, vrátane prínosu v klinickej liečbe, akými sú ischémia myokardu, srdcové zlyhanie, zástava srdca, metabolický syndróm, rakovina v pokročilom štádiu, zápalové ochorenia, Alzheimerova choroba, poruchy súvisiace so starnutím a mnohé ďalšie.

Podávanie molekulárneho vodíka nemá prakticky žiadne vedľajšie účinky, čo je nepochybne jeho významným benefitom a predurčuje ho tak k širokému uplatneniu v biomedicínskych aplikáciách.

Veríme, že kniha si nájde početných priaznivcov. Je určená všetkým, ktorí chcú byť lepšie informovaní o širokých možnostiach využitia molekulárneho vodíka, predovšetkým však študentom medicíny, fyziológom a farmaceutom.

 

Spracoval: Miroslav Ferko, ÚVS CEM SAV

Foto: obálka knihy

Súvisiace články