Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Výzva na predkladanie nominácií

Výzva na predkladanie nominácií: Danubius Young Scientist Award

7. 3. 2024 | videné 457-krát

Rakúske spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) a Inštitút pre podunajskú oblasť a strednú Európu (IDM) vyhlasujú výzvu na predkladanie nominácií na ocenenie Danubius Young Scientist Award. Jeho cieľom je oceniť osobnosti s mimoriadnymi úspechmi vo svojej vedeckej činnosti a výstupoch súvisiacich s regiónom Podunajska. Nominácie je potrebné odoslať prostredníctvom online formulára do piatka 3. mája 2024 do 23.59 hod. 

Ocenenie Danubius Young Scientist Award získa 14 mladých vedcov – jeden za každú krajinu, ktorá je súčasťou Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (EUSDR; Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina).

Cena Danubius Young Scientist Award chce vyzdvihnúť vedeckú prácu a talent mladých výskumníkov a zviditeľniť vedeckú komunitu v regióne. Navyše má povzbudiť mladých vedcov, aby sa zapojili do vedeckého skúmania multilaterálnych problémov a otázok, ktoré sa osobitne týkajú dunajského regiónu. Cena je dotovaná sumou 1 350 eur pre každého víťaza ceny. Slávnostné odovzdávanie cien je naplánované na 14. novembra 2024 v rakúskom Kremse.

Podrobné informácie o výzve

Kandidáti na cenu Danubius Young Scientist môžu byť zo všetkých vedných odborov a musí ich navrhnúť hostiteľská vedecká inštitúcia (univerzita, akadémia vied, výskumná organizácia atď.). Počet nominácií na jednu inštitúciu je obmedzený na päťOrganizátori upozorňujú na tohtoročnú novinku pri Danubius Young Scientist: pri priraďovaní ku krajine je určujúcim faktorom nominujúca inštitúcia. To znamená, že ak by napríklad slovenská inštitúcia nominovala výskumníka na ocenenie, občianstvo vedca je irelevantné, cena bude pripísaná Slovenskej republike. Usporiadatelia chcú tak otvoriť nominačný proces pre všetkých mladých výskumníkov z inštitúcie v rámci EUSDR, a tým prispieť k rozvoju výskumného prostredia podunajského regiónu.

V minulom roku v rámci Danubius Awards 2023 bola medzi ocenenými mladými výskumníkmi a výskumníčkami aj Dominika Oravkinová z Archeologického ústavu SAV, v. v. i. 

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj: www.idm.at

Foto: ©West University of Timișoara

Súvisiace články