Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Knihy v SWAP

Týždeň slovenských knižníc 2024 a Knižný SWAP v Ústrednej knižnici SAV

26. 2. 2024 | videné 471-krát

Prvý marcový týždeň v roku 2024 sa Ústredná knižnica SAV, v. v. i., opätovne zapojí do celoslovenskej akcie Týždeň slovenských knižníc. Od 4. do 8. marca sa bude konať už 25. ročník tohto celoslovenského podujatia pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých. Pre každého čitateľa, vedeckého pracovníka SAV, ale i širokú verejnosť je pripravených niekoľko knižničných aktivít.

Aj tento rok bude možné využiť niekoľko benefitov v rámci knižničných služieb ÚK SAV, ktorými sú:

 • bezplatná registrácia (odpustenie ročného poplatku za registráciu),
 • bezplatné predĺženie platnosti preukazu,
 • odpúšťanie pokút za nevrátené knihy (ak máte doma dlho nevrátené knihy, teraz je správny čas na ich vrátenie),
 • vrátenie dokumentov poštou.

Pre aktuálne informácie sledujte web Ústrednej knižnice SAV a facebookovú stránku.

Knižný SWAP

Knižný SWAP je podujatie zamerané na výmenu kníh. Umožňuje odľahčiť vašu knižnicu od prečítaných kusov, a zároveň ponúka i možnosť priniesť si domov niečo nové na čítanie. Swap sa uskutoční v utorok 5. marca 2024 od 9.00 do 18.00 hod. vo výpožičných priestoroch Ústrednej knižnice SAV, v. v. i., na Klemensovej 19.

Aktivita je určená pre všetkých milovníkov kníh aj bez nutnosti registrácie v knižnici.

Vstupné: minimálne jedna kniha a maximálne 10 kníh.

Odniesť si je možné až dvojnásobok prinesených kníh, maximálne však 10 kusov.

Priniesť možno iba knihy:

 • vydané po roku 2000
 • v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku
 • v dobrom stave, čisté a nepoškodené, nepopísané
 • môžu byť aj s venovaním
 • beletria, populárno-náučná a odborná literatúra, divadelné hry, komiksy, detské knihy

 

Do swapu nepatria:

 • časopisy, denná tlač, letáky, brožúry, katalógy, manuály, skriptá
 • staré knihy, knihy v zlom stave a nečitateľné knihy
 • xerokópie kníh

Knižnica si vyhradzuje právo vylúčiť nevhodné knihy zo swapu.

Knihy, ktoré zostanú po skončení swapu, sa použijú do nasledujúcej výmeny kníh.

 

Spracovala: Lenka Džimová, ÚK SAV

Foto: ÚK SAV

Súvisiace články