Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Budova Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., na Sienkiewiczovej  ul. 1 v bratislavskom Starom Meste

Spoločnosť pre vedy a umenia pozýva na prednášku MUDr. Fedor Jagla, CSc.

23. 2. 2024 | videné 435-krát

Spoločnosť pre vedy a umenia pri SAV pozýva na ďalšie zo stretnutí „pri káve a peknom slove“, ktoré bude vo štvrtok 29. februára 2024 o 16.30 h v knižnici Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., na Sienkiewiczovej  ul. 1 v bratislavskom Starom Meste. MUDr. Fedor Jagla, CSc., prednesie prednášku 70 rokov výskumu v oblasti fyziológie v SAV.

Od promócie je vedecká dráha Fedora Jaglu spätá s Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV, kde sa v roku 1999 stal aj jej riaditeľom a neskôr i predsedom Slovenskej spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu Slovenskej lekárskej spoločnosti. Celý život ho fascinovala hraničná, neľahko skúmateľná oblasť činnosti mozgu, ktorá ho sprevádzala počas jeho vedecko-výskumnej práce. Jeho publikácie, uznávané i v zahraničí, sa venujú regulačným mechanizmom vyšších funkcii mozgu, predovšetkým pozornosti, funkčnej asymetrii hemisfér, mozgovým mechanizmom zrakových predstáv a ich ovplyvnením niektorými prírodnými látkami. Spolupracoval s klinickými pracoviskami Lekárskej fakulty UK na výskume niektorých neuropsychiatrických porúch a možnosťami využitia elektroencefalografie (predovšetkým metodiky na udalosť viazaných potenciálov mozgu) a elektrookulografie pri ich diagnostike. Opakovane ho zvolili za prezidenta najstaršej medzinárodnej interdisciplinárnej asociácie pre neurobiológiu správania, integratívnu fyziológiu a psychosomatické vzťahy (Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris).

Ste srdečne vítaní!

 

Spracovala: Eva Hanušovská, SVU pri SAV      

Foto: Peter Bališ, CEM SAV, v. v. i.

Súvisiace články