Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vedecké kaviarne v Košiciach

Pozvánka na februárovú košickú vedeckú kaviareň: Ako sa robí prieskum

16. 2. 2024 | videné 373-krát

Februárová košická vedecká kaviareň v stredu 21. februára 2024 o 19.00 hod. v Tabačke – malej kinosále sa bude venovať zákulisiu prieskumov spoločnosti, teda exaktným dátam získaných z rozhovorov, dotazníkov, prieskumov, často zaznamenávajúcich aj pocity nás ľudí. S prednáškou Zo zákulisia prieskumu spoločnosti:  Európska sociálna sonda. 20 rokov na Slovensku sa predstavia Mgr. Denisa Fedáková, PhD., a Mgr. Michal Kentoš, PhD., zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v. v. i., v Košiciach.

Je určite veľmi zaujímavé vedieť, ako sa čísla a grafy, ktoré majú moc ovplyvňovať verejnú mienku, naše myslenie, rozhodovanie a životné pocity, získavajú a spracovávajú. Aké prísne pravidlá platia pri ich získavaní a intrepretácii tak, aby si zachovali dôveryhodnosť a spoľahlivosť, čo je zvlášť dôležité v tejto smutnej postfaktuálnej dobe plnej nedôvery v oficiálne údaje a inštitúcie.

Európska sociálna sonda (European Social Survey, ESS) je medzinárodný porovnávací prieskum názorov a postojov k rozličným spoločenským témam. Na Slovensku sa realizuje od roku 2004 a doposiaľ sa uskutočnilo osem kôl. Čo sa skrýva za realizáciou jedného kola celospoločenského prieskumu? Aké úlohy musí koordinačný tím splniť aby zber dát úspešne prebehol? Kde sú všetky pozbierané dáta a čo sa z nich môžeme dozvedieť? Má zmysel zbierať informácie o šťastí?

Na prednáške sa bude hovoriť aj o zbere a spracovaní dát zozbieraných od a pre ľudí z Európskej únie. Slovensko a my, jeho obyvatelia sme súčasťou Európskej únie, takže dôležité sú aj dáta od nás. Denisa Fedáková a Michal Kentoš ozrejmia, ako sa dáta zo Slovenska získavajú a spracovávajú.

Príďte, opäť neoľutujete.

http://www.vedeckakaviaren.sk

 

Spracoval: Ján Gálik, Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Súvisiace články