Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

J. E. Byeongdo Lee s predsedom SAV prof. Pavlom Šajgalíkom

Predseda SAV prijal veľvyslanca Kórejskej republiky

14. 2. 2024 | videné 304-krát

Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prijal v utorok 13. februára 2024 veľvyslanca Kórejskej republiky na Slovensku  J. E. Byeongdo Lee. Stretnutia sa zúčastnili 2. tajomníčka z Kórejského veľvyslanectva Kyungmi Kim, za slovenskú stranu podpredsedníčka pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., zástupca podpredsedníčky pre zahraničné styky MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., a referentka Odboru medzinárodných stykov SAV Ing. Silvia Kecerová, PhD.

Na úvod predseda SAV predstavil kórejskému veľvyslancovi Slovenskú akadémiu vied, históriu, štruktúru, spôsob financovania a vedecký potenciál. Podrobnejšie popísal oddelenia vied, inštitúty a tvorbu rozpočtu. Podpredsedníčka pre zahraničné styky predstavila projektovú spoluprácu medzi SAV a Kóreou, predovšetkým formou programu V4-Kórea. Aktuálne sa od roku 2023 financujú dva projekty zo SAV formátu V4-Kórea, ktorý bol úspešný v roku 2023 a tiež v minulosti v roku 2017. Zástupca podpredsedníčky predstavil zámer rozvinúť bilaterálnu projektovú spoluprácu medzi SAV a Kóreou, obnovenie už existujúcich kontaktov či podporiť mobilitné projekty.

Predseda SAV zdôraznil význam spolupráce s Kóreou v oblasti materiálových, chemických vied, informatiky aj v iných vedných oblastiach, pričom prioritou je spolupráca na bilaterálnej úrovni medzi SAV s Kóreou.

Veľvyslanectvo ponúklo pomoc pri sprostredkovaní kontaktov z kórejskej strany, tiež možnosti štipendií a vedeckých programov priamo cez ambasádu. 

Obe strany vidia potenciál v rozvíjaní vedecko-výskumnej spolupráce a inovácií. Zdvorilostnú návštevu ukončili vzájomnou výmenou darov.

 

Spracovala: Silvia Kecerová, OMS SAV

Foto: Natália Feriančeková

Súvisiace články