Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Budova Predsedníctva SAV

Tretia výzva návratovej schémy SAV je otvorená

1. 2. 2024 | videné 727-krát

Slovenská akadémia vied vyhlásila v poradí už tretiu výzvu návratovej projektovej schémy pre rodičov vracajúcich sa z materskej či rodičovskej dovolenky. Výzva je otvorená od 1. februára do 31. marca 2024. Oprávnené žiadateľky a žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu svojich projektov vo výške 5 000 eur na riešenie vedeckých projektov trvajúcich jeden rok.

Návratová projektová schéma SAV (NPS) má uľahčiť reintegráciu vedeckých pracovníčok po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky do vedeckého života. O financovanie môžu žiadať rovnako matky aj otcovia, podmienkou je, aby na materskej alebo rodičovskej dovolenke strávili minimálne 12 mesiacov. Oprávnené sú žiadosti s návratom po 1. februári 2023 (vrátane), pričom žiadateľka alebo žiadateľ by nemali viesť v čase podania žiadosti iný projekt.

Výzvy NPS sa vyhlasujú dvakrát ročne. Na obe doteraz vyhlásené výzvy zareagovalo spolu 35 žiadateliek, podporu získalo 16 projektov.

Vyplnený formulár (v prílohe na konci textu) je potrebné poslať elektronicky na adresu: nps@up.upsav.sk (do 31. marca vrátane) a zároveň v tlačenej forme na adresu: Róbert Karul, predseda Komisie SAV pre rovnosť, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1. Podpisuje sa výlučne tlačená forma. Vypĺňa sa iba jedna jazyková mutácia formulára podľa preferencií žiadateľky či žiadateľa.

Viac informácií nájdete v Štatúte NPS v prílohe.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Ilustračné foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články