Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračné foto

Opustil nás Ing. Ján Malík, CSc.

26. 1. 2024 | videné 1883-krát

Vo štvrtok 25. januára 2024 v neskorých večerných hodinách nás náhle opustil vedúci Úradu SAV Ing. Ján Malík, CSc. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 31. januára 2024 o 15:30 hod. v bratislavskom Krematóriu.

Ján Malík sa narodil 21. júla 1956 v Plzni. Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Slovenská technická univerzita v Bratislave) absolvoval v roku 1980. Pôsobil ako vedecký pracovník na Ústave stavebníctva a architektúry SAV, kde sa venoval predovšetkým výskumu vplyvu priečnych síl na rast priehybov železobetónových nosníkov.

Do roku 2006 bol predsedom Odborového zväzu pracovníkov SAV, funkciu vedúceho Úradu SAV zastával od roku 2007. Ako vedúci Úradu SAV pôsobil s tromi predsedami, prvým bol Štefan Luby, druhým Jaromír Pastorek a tretím Pavol Šajgalík. Počas dlhoročného pôsobenia v tejto funkcii sa vypracoval na rešpektovaného odborníka, predovšetkým pri spravovaní kapitoly štátneho rozpočtu. Bol významným činiteľom pri diskusiách s Ministerstvom financií SR o výške rozpočtovej kapitoly SAV.

Česť jeho pamiatke!

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Archív SAV

 

Súvisiace články