Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Rokovanie na pôde Pápežskej akadémie vied

Zástupcovia SAV navštívili Vatikán

22. 1. 2024 | videné 784-krát

Delegácia čelných predstaviteľov SAV navštívila v dňoch 17. a 18. januára 2024 Vatikán so zámerom nadviazať spoluprácu s Pápežskou akadémiou vied (PAV). Pozvanie kancelára tejto prestížnej inštitúcie, kardinála P. Turksona, tlmočil predsedovi SAV nuncius Svätej stolice na Slovensku Nicola Girasoli počas svojej návštevy SAV v auguste 2023. Súčasťou pracovnej cesty bola aj návšteva Dikastéria Svätej stolice pre kultúru a vzdelávanie a súkromná audiencia u pápeža Františka.

Návštevu vo Vatikáne absolvoval predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky dr. Zuzana Panczová, podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied dr. Martin Venhart, podpredseda pre 3. oddelenie vied SAV dr. Miroslav Morovics, riaditeľ Archeologického ústavu SAV, v. v. i., dr. Matej Ruttkay a predseda Učenej spoločnosti Slovenska prof. Jozef Noga. V sprievode veľvyslanca SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov Mareka Lisánskeho a Mons. Františka Rábeka, vojenského ordinára a predsedu Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru navštívili Dikastérium Svätej stolice pre kultúru a vzdelávanie. S jeho sekretárom Mons. Tighe Paul Desmondom rokovali o najnovších výzvach v oblasti vzdelávania, v otázke umelej inteligencie, o uchovávaní kultúrneho dedičstva, o dialógu medzi vedou a vierou. Následne rokovali s riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme Danielom Černým. Slovenský historický ústav v Ríme je samostatnou a nezávislou rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý umožňuje slovenským bádateľom vykonávať historický výskum v talianskych a vatikánskych archívoch, knižniciach a galériách.

Najdôležitejším rokovaním bolo stretnutie v Pápežskej akadémii vied, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. januára 2024. Ide o prestížnu a jedinú nadnárodnú akadémiu vied na svete. V súčasnosti má osemdesiatdva riadnych členov vrátane predsedu Joachima von Brauna (Univerzita Bonn). Mnohí z členov akadémie sú nositeľmi Nobelovej ceny. Medzi nimi je aj Ada Yonath, ktorá bola predsedníčkou komisie pre výber laureáta významnej slovenskej vedeckej ceny ESET Science Award v roku 2022. Noví členovia a členky akadémie sú vyberaní zborom akademikov na základe vedeckého významu ich výskumov a s prihliadnutím na ich morálne postoje, bez rozdielu etnickej alebo náboženskej príslušnosti spomedzi najvýznamnejších vedcov a odborníkov v oblasti matematických, fyzikálnych a prírodných vied všetkých krajín sveta. V súčasnosti je v PAV zastúpených niekoľko desiatok krajín celého sveta. Predseda SAV rokoval s Mons. Dariom Viganòm, vicekancelárom Pápežskej akadémie vied o možnosti, aby Slovensko mohlo byť súčasťou PAV a mať svojho zástupcu v tomto elitnom zbore vedcov, o priebehu a podmienkach nominácie a o ďalších možnostiach spolupráce s touto významnou inštitúciou.

Delegáciu SAV pri príležitosti návštevy vo Vatikáne prijal na súkromnej audiencii aj pápež František. Spomenul a ocenil svoju návštevu Slovenska, ďakoval za dary, ktoré dostal od Slovenskej akadémie vied: obraz Piety od majstra Emila Tokára z Levoče maľovaný tradičnou technikou na skle a Kamaldulskú Bibliu, ktorá je prvým známym prekladom celej Biblie do slovenčiny z 18. storočia a ktorej faksimilové vydanie pripravili v roku 2002 pracovníci Slavistického kabinetu SAV (dnes Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.).

Delegácia navštívila aj priestory Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov, kde si prezrela aj výstavu prác slovenských a českých fotografov venovanú návšteve pápeža Františka na Slovensku v septembri roku 2021 a následne navštívila aj baziliku sv. Klimenta, kde sa nachádza hrob sv. Konštantína Filozofa - Cyrila.

 

Spracovala: PhDr. Ľudmila Dolná, PhD., Odbor medzinárodnej spolupráce Ú SAV

Foto: Ľ. Dolná, S. Valachová

Súvisiace články