Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Partner UESA, v. v. i., pri spolupráci

ÚESA SAV, v. v. i., podpísal Memorandum o spolupráci s islandským Vigdís International Centre for Multilingualism and Intercultural Understanding

22. 1. 2024 | videné 466-krát

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., a Vigdís International Centre (VIC) for Multilingualism and Intercultural Understanding ako verejná výskumná univerzita podpísali v roku 2023 spoločné memorandum o spolupráci. Cieľom memoranda je podpora rozvoja vedy a výskumu, aplikácie nových vedeckých poznatkov v praxi, prezentácia, popularizácia a šírenie vedeckých poznatkov, ako aj koordinácia postupov pri zabezpečovaní spoločných záujmov vo vedeckovýskumnej, organizačnej, legislatívnej, redakčnej, prezentačno-propagačnej a vzdelávacej oblasti.

Medzinárodné centrum pre viacjazyčnosť a medzikultúrne porozumenie Vigdís (Inštitút Vigdís Finnbogadóttir) funguje pod záštitou UNESCO a je pridružené k Inštitútu cudzích jazykov Vigdís Finnbogadóttir na Islandskej univerzite.

Dôležitou agendou centra je propagácia romistiky v rámci špeciálneho programu Rómovia v centre. Táto iniciatíva spája niekoľko projektov súvisiacich s romistikou pod záštitou Inštitútu cudzích jazykov Vigdís Finnbogadóttir. Iniciatíva je vyjadrením dlhodobého záväzku skúmať, prezentovať a popularizovať – na Islande, v severských krajinách, v Európe a vo svete – literatúru a kultúru Rómov.

Viac informácií

Zmluva o medzinárodnej spolupráci je výstupom projektu APVV-22-0389 RELIROMA.

Text zmluvy je dostupný aj TU.

 

Spracovala: Martina Wilsch, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Súvisiace články