Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Grafické znázornenie mechanizmu

Rozvoj rezistencie na onkologickú liečbu je problémom humánnej lekárskej praxe

19. 1. 2024 | videné 558-krát

Vážnym problémom súčasnej humánnej lekárskej praxe je rozvoj rezistencie na onkologickú liečbu. Výskumná skupina Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky (ÚMFG) Centra biovied SAV, v. v. i., sa preto v roku 2023 sústredila na hypometylačné látky využívané na liečbu prevažne starších pacientov s akútnou myeloidnou leukémiou, ktorí nie sú vhodní na transplantáciu krvotvorných buniek.

Aj napriek veľkému úsiliu vedcov z celého sveta nie je dnes dostupný marker predikujúci senzitivitu pacienta na hypometylačné látky a, žiaľ, po zlyhaní tejto liečby nie je dostupná ani žiadna ďalšia schválená terapia. Tím ÚMFG Centra biovied SAV, v. v. i., zaznamenal účinok kombinovanej terapie hypometylačnej látky 5-azacytidín s liečivom teriflunomid u časti 5-azacytidín-rezistentných buniek in vitro. Ako marker odpovede na túto kombinovanú terapiu by mohol byť využívaný enzým uridín-cytidín kináza 2. Zaznamenali tiež nové mutácie génu kódujúceho tento enzým, ktoré pravdepodobne zohrávajú úlohu v účinnosti takejto kombinovanej terapie na bunkových líniách. 

 

Zdroj a foto: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články