Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam pre Gizelu Fleischmannovú

Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila in memoriam aj Gizelu Fleischmannovú. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za ňu prevzala historička SAV

15. 1. 2024 | videné 580-krát

Pri príležitosti 31. výročia vzniku Slovenskej republiky udeľovala prezidentka republiky Zuzana Čaputová štátne vyznamenania významným osobnostiam spoločenského i kultúrneho života na Slovensku.  Ako zdôraznila vo svojom príhovore, osobnosti, ktoré dostali vyznamenania, tvoria príbehy Slovenska, pričom šírili idey slobody a demokracie. V zrkadle ocenení sú skryté životy ľudí, ktorí často vzdorovali nepriazni osudu aj za cenu straty vlastnej osobnej slobody.  Medzi ocenenými osobnosťami bola aj významná predstaviteľka slovenskej židovskej komunity Gizela Fleischmannová. Ocenenie prevzala Katarína Mešková Hradská z Historického ústavu SAV, v. v. i., ktorá  významnou mierou prispela k prebádaniu príbehu a odkazu Gizely Fleischmannovej.

Ešte pred perzekúciami židovských občanov sa Gizela Fleischmannová sústredila na hľadanie možnosti ich vysťahovania zo Slovenska. Počas holokaustu organizovala pre nich všestrannú pomoc židom, ktorých protižidovská politika slovenskej vlády zbavila základných ľudských práv a slobôd.  Ako vedúca osobnosť ilegálnej Pracovnej skupiny pri Ústredni židov nadviazala spojenie s medzinárodnými záchrannými organizáciami, pomocou ktorých chcela dosiahnuť zastavenie deportácií a zmiernenie utrpenia deportovaných židov. Hoci organizovala pomoc tisícom židovských občanov, sama sa stala obeťou represálií. V októbrovom transporte v roku 1944 bola zavraždená  v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau.

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila Gizele Fleischmannovej Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Katarína Mešková Hradská, vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV, sa dlhodobo venuje výskumu riešenia židovskej otázky a významnou mierou prispela k prebádaniu príbehu a odkazu Gizely Fleischmannovej.

 

Spracovala: Katarína Mešková Hradská, Historický ústav SAV, v. v. i.

Foto: archív autorky

Súvisiace články