Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

A) Embryogénny kalus Pinus nigra
B) Bipolárne somatické embryo (farbené acetokarmínom)
C) Kotyledonárne somatické embryá

V Ústave genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV zistili, čo ovplyvňuje tvorbu somatických embryí u borovice

18. 1. 2024 | videné 510-krát

Rastliny, na rozdiel od živočíchov, majú schopnosť v podmienkach in vitro tvoriť somatické embryá zo somatických buniek, t. j. bez splynutia pohlavných buniek. Táto schopnosť sa využíva na vegetatívne rozmnožovanie rastlín pomocou in vitro kultúr. Rovnako umožňuje sledovať ich vývin, keďže somatické embryá sa podobajú na zygotické embryá. Tím Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity (ÚGBR CBRB) SAV, v. v. i., v spolupráci s Chemickým ústavom SAV, v. v. i., zaujímalo, akú úlohu v tomto procese pri borovici čiernej (Pinus nigra) hrajú extracelulárne proteíny – teda tie, ktoré rastliny uvoľňujú do extracelulárneho priestoru, príp. do prostredia (kultivačného média).

„Zistili sme, že schopnosť tvoriť somatické embryá ovplyvňuje najmä akumulácia proteínov, ktoré hrajú úlohu pri prestavbe bunkovej steny, sú aktívne pri programovanej bunkovej smrti alebo opätovnom využití nutričných látok a v metabolizme proteínov,“ vysvetľuje Katarína Klubicová. Na základe výsledkov vedecký tím ÚGBR CBRB SAV, v. v. i., navrhol, že peroxidázová a α-amylázová aktivita v kultivačnom médiu sú vhodné markery embryogénnej kapacity, teda schopnosti tvoriť somatické embryá. Výsledky publikovali v časopise Frontiers in Plant Science.  

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: ÚGBR CBRB SAV, v. v. i.

Súvisiace články