Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Flexoelektrický efekt v  centrosymetrickom kryštáli v dôsledku nerovnomernej deformácie

ÚSTARCH, v. v. i., skúmal matematické modelovanie viazaných problémov v nanokonštrukciách

11. 1. 2024 | videné 443-krát

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i., sa vo svojom výskume v roku 2023 sústredil na využitie nanotechnológií pri flexoelektrickom afekte.

Pre monitorovanie zdravia konštrukcií sa využíva schopnosť niektorých materiálov transformovať mechanickú energiu na elektrickú. Tento jav sa zriedkavo vyskytuje v podobe piezoelektricity iba v materiáloch nevykazujúcich centrosymetrické usporiadanie atómov v kryštáli. Navyše tento efekt nie je dostatočne silný v klasických piezoelektrických materiáloch.

Flexoelektrický efekt je vzťah medzi elektrickou polarizáciou a gradientmi deformácií. Tieto gradienty sú príznačné jedine v nanorozmerných konštrukciách. Z pohľadu matematickej komplexnosti je modelovanie flexoelektrického javu značne náročnejšie ako v modeloch klasickej fenomenologickej teórie. Vzhľadom na vyšší rád derivácií v riadiacich parciálnych diferenciálnych rovniciach sú štandardné výpočtové schémy a komerčné softvéry nepoužiteľné. Vedci ÚSTARCH, v. v. i., zistili, že navrhnutá zmiešaná formulácia metódy konečných prvkov je prijateľná a uplatnila sa v numerických simuláciách gradientných javov v nanorozmerných konštrukčných elementoch.

 

Zdroj a foto: ÚSTARCH SAV, v. v. i.

Súvisiace články