Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Partnerské vzťahy negatívne ovplyvňujú digitálne technológie

29. 12. 2023 | videné 515-krát

Výsledky výskumu Sociologického ústavu SAV, v. v. i., ukázali, že v partnerských vzťahoch sa často vyskytuje rizikové správanie spojené s používaním digitálnych technológií. Potvrdilo sa to najmä u mladších účastníkov a účastníčok výskumu.

Výskum bol súčasťou projektu VEGA Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť. Vedkyne sa v ňom sústredili na správanie, ktoré sa vo vzťahoch bežne používa ako prejav dôvery a starostlivosti, ale môže sa stať nástrojom kontroly a násilia a na konanie, ktoré je z hľadiska bezpečnosti v používaní digitálnych technológií rizikové.

„Konkrétne sme sledovali, aká časť populácie používa rovnaké heslá do rôznych aplikácií a prístrojov (mobilný telefón, notebook), zdieľa heslo do aplikácií, prístroja či internetbankingu s partnerom, či zdieľa s partnerom vlastné erotické fotografie a videá. Zároveň nás zaujímalo, ako ľudia žijúci v partnerských vzťahoch hodnotia používanie digitálnych technológií – vnímajú ho ako nástroj starostlivosti a ochrany alebo kontroly a sledovania,“ objasňuje Zuzana Sekeráková Búriková zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.

Výsledky výskumu majú veľký význam pre nastavovanie vzdelávania a informačných kampaní týkajúcich sa digitálnej bezpečnosti a partnerského násilia.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: pixabay.com/terimakasih0

Zdroj: Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články