Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenené študentské osobnosti zo SAV

Vyhlásili študentské osobnosti v akademickom roku 2022/2023

20. 12. 2023 | videné 796-krát

Vo štvrtok 14. decembra 2023 v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne vyhlásili študentské osobnosti roka v akademickom roku 2022/2023. Medzi ocenenými boli aj doktorandi SAV. V kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie sa stal študentskou osobnosťou roka Mgr. Fridrich Egyenes, PhD., z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., v kategórii Lekárske vedy ocenili Mgr. Anetu Ševčíkovú z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., a v kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy si odniesol ocenenie Mgr. Vladimír Held, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i. Absolútnou víťazkou sa stala Ing. Miroslava Mališová, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo tretieho stupňa – doktorandov. Cieľom už 19. ročníka podujatia, ktorý vyhlasuje Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International, je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent, cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidentky SR a s odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

Študentské osobnosti akademického  roka 2022/2023

Elektrotechnika, priemyselné technológie

• Mgr. Fridrich Egyenes, PhD., Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Hutníctvo, strojárstvo, energetika

• Ing. Katarína Pauerová, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach

Kultúra a umenie

• Mgr. art Dennis Kozerawski, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Právo

• Bc. Katarína Alexandra Daňková, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Lekárske vedy

• Mgr. Aneta Ševčíková, Biomedicinálne centrum SAV, v. v. i.

Farmácia

• Mgr. Katarína Sujová, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

Prírodné vedy, chémia

• Ing. Miroslava Mališová, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Stavebníctvo, architektúra

• Tomáš Krajčovič, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

• Ing. Alžbeta Demianová, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika, psychológia

• Martin Haba, Filozofická fakulta UCM v Trnave

Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

• Mgr. Vladimír Held, PhD., Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Ekonómia

Cena J & T Banky v kategórii Ekonómia

• Ing. Peter Watter, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Šport

• PhDr. David Líška, PhD., Filozofická fakulta  UMB v Banskej Bystrici

Laureáti Čestného uznania pre zahraničných študentov za mimoriadne výsledky v študijnej ako aj vedecko-výskumnej oblasti

Viktoria Kyshkarova, PhD., Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Hamid Ur Rahman Himat, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Mgr. Aneta Ševčíková (BMC SAV, v. v. i.) získala aj špeciálnu Cenu JCI-Slovensko za významný prínos pre spoločnost. 

Ocenenie laureátom odovzdal Marián Meško – výkonný predseda Junior Chamber International Slovakia, finančnú odmenu si ocenení prevzali z rúk Daniely Ježovej zo Slovenskej akadémie vied.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články