Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

 Lyzimetrická stanica Petrovce nad Laborcom so schémou návrhu lyzimetra, meteostanicou a pohľadom do vnútra lyzimetrickej stanice

Ústav hydrológie SAV, v. v. i., sa podieľal na unikátnych výpočtoch v oblasti hydrologických procesov

23. 12. 2023 | videné 422-krát

Jedným z významných výsledkov Ústavu hydroloógie SAV, v. v. i., v roku 2023 bolo unikátna a v podmienkach Slovenska doteraz nezmerateľná aktuálna evapotranspirácia (výpar z pôdy a rastlín), rosy a tokov vody na dolnom okraji nenasýtenej zóny (NZ).

Evapotranspirácia je jedným z kľúčových prvkov vodnej bilancie v prírode. Významne ovplyvňuje zásoby vody v nenasýtenej zóne pôdneho profilu. Ide o zásoby a zdroj vody pre biosféru.

Vedecké výsledky dokumentujú zmeranie, výpočet a analýza priebehu úhrnov aktuálnej evapotranspirácie, zrážok, rosy, tokov vody na dolnom okraji NZ a zmeny množstva vody v danom objeme pôdy.

Zmeranie aktuálnej evapotranspirácie, rosy a tokov vody na dolnom okraji NZ sú unikátne a v podmienkach Slovenska neboli doteraz merateľné. Výsledky umožňujú priamu verifikáciu výpočtových modelov. Z metodického hľadiska je zásadným pokrokom obnovenie lyzimetrického výskumu na Slovensku, t. j. výskumu hydrologických procesov pomocou zariadenia (lyzimeter), ktoré umožňuje sledovať komplexnú bilanciu vody v ekosystéme, resp. v pôdonom monolite. Umožňuje aj priame meranie aktuálnej evapotranspirácie, t. j. skutočný výpar z pôdy a rastlín. Ide o neoceniteľné zariadenie pre poľnohospodárstvo, hydrológiu, meteorológiu, štúdium vplyvov klimatických zmien, environmentálne štúdie, sledovanie distribúcie kontaminantov v životnom prostredí.

Publikovaním dosiahnutých výsledkov sa ÚH SAV, v. v. i., zapojil do medzinárodného lyzimetrického výskumu v oblasti hydrologických procesov prebiehajúcich v nenasýtenej zóne.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Zdroj a foto: Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Súvisiace články