Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci a účastníčky konferencie Mladá nádej slovenskej vedy 2023 na Smolenickom zámku

Konferencia Mladá nádej slovenskej vedy privítala talenty z celého Slovenska

15. 12. 2023 | videné 873-krát

V Kongresovom centre SAV Smolenický zámok sa 5. až 7. decembra uskutočnila konferencia Mladá nádej slovenskej vedy. Pozvánku na konferenciu dostalo 48 študentov a študentiek gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v roku 2023 uspeli na prehliadke Stredoškolská odborná činnosť a na Festivale vedy a techniky AMAVET. Odmenou za ich úspešnosť bol pobyt na zámku spojený s prednáškami a možnosťou odprezentovania svojich projektov pred odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied, ktorí im poskytli odborný feedback a rady do budúcna.

“Slovenská akadémia vied sa rozhodla spraviť túto konferenciu pre talentovanú mládež zo stredných a základných škôl, ktorí boli úspešnými riešiteľmi na národných kolách Festivalu vedy a techniky AMAVET a Stredoškolskej odbornej činnosti. Snažíme sa spolu s vedcami zo SAV pomôcť zlepšiť ich práce, vzdelávať sa a rozvíjať talent, ktorý možno aj v budúcnosti prispeje k tomu, aby aj veda na Slovensku napredovala viac ako v súčasnosti,” vysvetlil Marek Radvanský, ktorý otvoril konferenciu.

Konferencia pokračovala príhovorom Vlasty Púchovskej zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) a prezentáciou Gabriely Kukolovej, riaditeľky Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Ďalej nasledovali zaujímavé a inšpiratívne prednášky vedcov zo SAV. Peter Boháč ukázal študentom Ako správne komunikovať vedu, Peter Teličák vysvetľoval Ako sa robí veda, Mária Širaňová hovorila o zatváraní bankových pobočiek na SR a Martin Venhart rozprával o tom Ako si splniť vedecké sny.

"Je tu pekný zhluk mladých, talentovaných ľudí, ktorí predstavujú budúcnosť Slovenska. Chcem tomu naozaj veriť, že je to pravda, že, aj keď sa rozhodnú študovať v zahraničí, nakoniec sa dokážu vrátiť naspäť na Slovensko a svoje vedomosti uplatniť v našej krajine,” zhodnotila Gabriela Kukolová z AMAVET-u.

V prvý deň sa večerný program niesol v poznávacom duchu, najskôr študenti absolvovali večernú prehliadku zámku spolu s návštevou veže a krásnym nočným výhľadom na Smolenice a okolie. Nasledovala spoznávacia a kvízová hra, ktorú sprostredkovali Mladí vedci SAV.

Druhý deň bol plný vedy a kreativity. Na konferenciu prijalo pozvanie takmer 20 vedcov z rôznych ústavov SAV, ktorí hodnotili študentské projekty. Všetkých študentov rozdelili do troch skupín, podľa ich zamerania, a ku každej skupine pridelili odbornú porotu. Každý zo študentov mal priestor na prezentáciu svojich projektov a prác, pričom mu vedci mohli poskytnúť spätnú väzbu a rady do budúcna. Na záver všetkých prezentácií mali študenti možnosť diskutovať s vedcami a nadviazať prípadné budúce spolupráce.

“Na prácach študentov sme videli, že sú naozaj kvalitné a dokážu uchopiť problém, ktorý je možno častokrát jednoduchý a prehliadaný, ale dokážu sa pozrieť na tento problém z nového uhla a priniesť unikátny pohľad na vedecké problémy, ktoré riešia,” zdôraznil M. Radvanský.

Jednou z talentovaných študentiek bola aj Ľudmila Kvašňovská, z Bilingválneho gymnázia J. M. Hurbana v Čadci, ktorá získala 1. miesto v kategórií zdravotníctvo a farmakológia na Stredoškolskej odbornej činnosti s projektom Ako lepšie detegovať chronický zápal u starých ľudí. “My sme sa na toto pripravovali asi 2 roky. Začínali sme u nás na škole a potom pokračovala vo svojom výskume v Ceitec-u, vo výskumnom centre v Brne, a na škole sme cibrili naše prezentácie, ale myslím, že je to skôr o nej ako o človeku,” konštatovala Ľudmilinu motiváciu a odbornosť jej pedagogička Eva Körmendyová.

Neskôr popoludní čakala študentov prehliadka a návšteva Včelárskej záhrady a kaviarne pod Smolenickým zámkom. Večer opäť zakončili vedeckým kvízom a tentoraz aj menším mikulášskym prekvapením.

Posledný deň na zámku sa začal príbehom Tomáša Hromádku – Život vedca v USA a príbehom Mareka Radvanského – Slovenský úspešný vedec. Neskôr sa študenti vybrali na exkurziu do múzea Molpír spolu s vedcami z Archeologického ústavu SAV, ktorí im spravili aj krátky výklad o archeologickom nálezisku Molpír. Na záver dostali študenti certifikát o absolvovaní konferencie.

Veríme, že pre študentov to bola perfektná skúsenosť, ktorá im pomôže rozbehnúť svoju budúcnosť tým správnym smerom.

Organizátorom podujatia bola Slovenská akadémia vied, partnermi boli Štátny inštitút odborného vzdelávania, AMAVET, občianske združenie All4Science a zástupcova vedeckých inštitúcií.

Videoreportáž z konferencie si môžete pozrieť kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

FOTOGALÉRIA

 

Spracovala: Natália Feriančeková

Foto a video: Martin Bystriansky

Súvisiace články