Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Nová výzva pre slovenských vedcov: prístup k superpočítaču Leonardo

14. 12. 2023 | videné 446-krát

Konzorcium Leonardo, ktoré tvorí šesť európskych krajín na čele s Talianskom, obstaralo a v novembri 2022 uviedlo do prevádzky momentálne šiesty najvýkonnejší superpočítač na svete. Slovensko, ako jeden z členov konzorcia, poskytuje prostredníctvom Výpočtového strediska SAV, v. v. i., projektu svoje odborné znalosti v oblasti HPC a komunitám používateľov technickú a inžiniersku podporu na vysokej úrovni. Slovenskí používatelia majú vďaka tomu jedinečnú možnosť zapojiť sa do národnej výzvy a získať prístup na systém Leonardo.

Superpočítač Leonardo má výkon približne 250 PFlop/s, pričom celková alokácia dostupná pre slovenské projekty je 56 000 GPU nód-hodín a 25 000 CPU nód-hodín ročne.  Výpočtové stredisko SAV preto v spolupráci s Národným superpočítačovým centrom otvára prvú výzvu na podávanie žiadostí o prístup k výpočtovým kapacitám Leonardo. Vzhľadom na veľkosť alokácie bude podporený menší počet projektov a to predovšetkým takých, ktoré vyžadujú simultánne využitie veľkého počtu výpočtových uzlov.

Prístup je otvorený pre všetky oblasti vedy a výskumu, oprávnenými sú žiadatelia zo slovenských verejných vysokých škôl alebo ústavov SAV. Podporené projekty majú umožniť pokrok a inovácie vo zvolenej oblasti s pridanou hodnotou pre riešenia spoločenských a/alebo technologických výziev na Slovensku.

Aplikácie používané v projektoch majú byť otestované, s preukázanou vysokou efektivitou a škálovateľnosťou na HPC systémoch alebo potrebou rozsiahleho súboru simulácií, ktoré vyžadujú veľké množstvo CPU/GPU času. Malo by ísť o vysoko paralelizované aplikácie schopné efektívne využiť dostupné zdroje, ktorých alokácia by bola problematická na súčasnej národnej HPC infraštruktúre (HPC systém Devana). Potreba výpočtového výkonu a využitie zdrojov musia byť v návrhu jasne a podrobne opísané. Špecifikáciu jednotlivých Leonardo modulov nájdete TU.

Výzva je otvorená do 31. januára 2024. Vyhodnotenie a vybrané projekty budú zverejnené dva týždne po uzávierke, úspešní riešitelia budú o ďalšom postupe informovaní mailom. Jednotlivé projekty bude hodnotiť odborný personál VS SAV a NSCC so zreteľom na vedecký prínos a čo najefektívnejšie využitie výpočtových kapacít. Projekty s maximálnou dĺžkou trvania 12 mesiacov je možné podať prostredníctvom používateľského portálu register.nscc.sk. Po registrácii je potrebné vyplniť formulár v sekcii Projekt/ Leonardo projekt.

Pred podaním žiadosti prosíme záujemcov o dôkladné oboznámenie sa s podmienkami tejto výzvy.

V prípade otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte na eurocc@nscc.sk.

 

Spracovala: Halyna Hyryavets, Národné komptenčné centrum pre HPC

Foto: Národné počítačové centrum

Súvisiace články