Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednáška prof. Ivana Kalmara: Rasizmus Stredoeurópanov a rasizmus voči Stredoeurópanom

4. 12. 2023 | videné 471-krát

Ústav politických vied SAV, v. v. i., v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied (FSEV) UK organizuje vo štvrtok 7. decembra 2023 prednášku prof. Ivana Kalmara (University of Toronto) "White But Not Quite: Racism By and Racism Against Eastern Europeans." Prednáška sa týka najnovšej knihy I. Kalmara "White But Not Quite. Central Europe’s Illiberal Revolt" (Bristol: Bristol University Press 2022). Uskutoční sa o 15.45 h v priestoroch FSEV, miestnosti A118, Mlynské Luhy 4 v Bratislave.

Ivan Kalmar vníma rast iliberalizmu v strednej Európe v kontexte vzťahov medzi Východom a Západom vo vnútri Európskej únie. Napätie medzi západnými členskými štátmi EÚ a jej novými členmi – Poľskom, Českou republikou, Slovenskom a Maďarskom sa počnúc tzv. migračnou krízou v rokoch 2015 – 2016 stalo živnou pôdou pre vzburu proti liberálnym hodnotám a politikám. Kalmar sa nazdáva, že stredoeurópsky iliberalizmus je chybnou odpoveďou na negatívne dôsledky globálneho neoliberalizmu, ktorá vychádza z brutálnej tranzície regiónu smerom ku kapitalizmu v 90. rokoch minulého storočia.

Kalmar tvrdí, že pohŕdavé postoje voči „Východoeurópanom“ predstavujú formu rasizmu a analyzuje úzku prepojenosť medzi rasizmom voči Stredoeurópanom a rasizmom praktikovaným Stredoeurópanmi samými.

 

Spracoval: Juraj Marušiak, ÚPV SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články