Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Spoznávací seminár doktorandov a doktorandiek 3. oddelenia vied SAV

Seminár pre doktorandov 3. oddelenia vied SAV: Spolu(práca) sa vyplatí

16. 11. 2023 | videné 711-krát

Spolupracovať je viac, ako spolu pracovať bolo mottom prvého spoznávacieho seminára doktorandiek a doktorandov spoločenskovedných a humanitných ústavov SAV, ktorý sa konal pod záštitou prof. Ľubice Lacinovej, členky Predsedníctva SAV. Podujatie sa konalo v stredu 15. novembra 2023 v Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV Veda v Bratislave a malo by sa stať pravidelným.

Zámerom podujatia bolo, aby sa doktorandi a doktorandky 3. oddelenia vied (OV) dozvedeli viac o svojich kolegoch a ich výskumoch. Organizátori tiež sprostredkovali mladej vedeckej obci príbehy úspešných interdisciplinárnych projektov zo SAV, ktoré odprezentovali skúsenejší kolegovia a kolegyne.

O úvodnú interaktívnu aktivitu s príznačným názvom Zoznámme sa! sa postarala Barbora Buzássyová z Historického ústavu SAV, v. v. i.,  predsedníčka Výboru Mladých vedcov SAV. Účastníci a účastníčky vo dvojiciach diskutovali nielen o tom, čo skúmajú a čo ich priviedlo k vede, ale aj o tom, čo by si vybrali, ak by mali jesť len jedno jedlo do konca života.

Trojica vedkýň – Vladimíra Čavojová z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Zuzana Panczová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie (ÚESA) SAV, v. v. i., a Marína Zavacká z Historického ústavu (HÚ) SAV, v. v. i., – diskutovala o svojich skúsenostiach z interdisciplinárnej spolupráce pri príprave publikácie Fámy, konšpiračné teórie a dezinformácie očami spoločenských vied, ktorá vyšla v rámci programu Otvorená akadémia v roku 2021. Doktorandi a doktorandky sa tak dozvedeli, Čo majú spoločné... experimentálna psychológia, etnológia a história a ako sa navzájom môžu konceptuálne aj metodologicky obohatiť.

Popoludní pokračoval program interaktívnou aktivitou, ktorú viedla doktorandka Miroslava Šudila Žilinská z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie (ÚVSK) SAV, v. v. i. na tému Predstav svoju disciplínu. Prostredníctvom projektívnej techniky s použitím Dixit kariet doktorandi a doktorandky v malých skupinách diskutovali o kľúčových témach a konceptoch svojich disciplín a hľadali ich vzájomné preniky.  So svojím príspevkom vystúpil spoločne so Soňou G. Lutherovou z ÚESA SAV, v. v. i., aj zástupca 1. oddelenia vied Pavel Šuška, humánny geograf z Geografického ústavu SAV, v. v. i. Svoju spoluprácu na výskume o suburbanizácii Bratislavy prezentovali v príspevku Čo majú spoločné... sociálna antropológia a humánna geografia? Súčasťou prezentácie bola aj projekcia krátkeho dokumentárneho filmu, jedného z výstupov projektu. Čo majú spoločné... sociálna psychológia a sociológia? ukázali Barbara Lášticová z ÚVSK SAV, v. v. i., a Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i., pričom priblížili svoje skúsenosti zo spolupráce na kontinuálnom prieskume Ako sa máte, Slovensko?

Aktivita Spravme si spoločne projekt, ktorú viedli v role mecéna Viliam Nádaskay z Ústavu slovenskej literatúry (ÚSlL) SAV, v. v. i., a v role experta Lásló Vörös z HÚ SAV, v. v. i., bola vyústením celodenného maratónu. Doktorandi a doktorandky v nej ukázali schopnosť kreatívne prepájať pohľady svojich disciplín a viaceré projekty sa mecén rozhodol podporiť. Prvé spoločné podujatie doktorandov a doktorandiek z 3. oddelenia vied ukázalo nielen to, že spolu(práca) sa vypláca, ale aj že 3. OV má talentovanú generáciu mladých vedcov a vedkýň, ktorí majú odvahu prekračovať disciplinárne hranice.

 

Spracovali: Barbara Lášticová, ÚVSK SAV, v. v. i., Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články