Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

_DSC3518.jpg

Psychológ Jan-Willem van Prooijen vystúpil na sympóziu v Bratislave

2. 10. 2023 | videné 559-krát

V stredu, 27. septembra sa v Centre vedecko-technických informácií (CVTI SR) konala verejná pozvaná prednáška celosvetovo uznávaného holandského psychológa Jana-Willema van Prooijena, odborníka v témach radikalizácie, extrémizmu a konšpiračného myslenia. Prednáška s názvom Belief in conspiracy theories and extremism bola spojená s vedeckým sympóziom o konšpiračných teóriách, radikalizme a populizme v rámci ktorého vystúpili aj experti a expertky zo Slovenskej akadémie vied (SAV).

Návštevu Prof. dr. Jana-Willema van Prooijena organizovalo Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v.v.i., s podporou programu Mobility Visit, ktorým Predsedníctvo SAV podporuje návštevy významných vedcov v SAV.

Podujatie otvoril vedúci Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, v.v.i., Prof. Mgr. Peter Halama, PhD., ktorý v krátkom príhovore privítal zúčastnených hostí z radov odbornej, ale i laickej verejnosti. Nasledovalo predstavenie a privítanie Prof. Dr. Jana-Willema van Prooijena a jeho hlavná prednáška, ktorej témou bola viera v konšpiračné teórie a extrémizmus, pričom priblížil ich negatívne dôsledky. Konšpiračné teórie po svojom vzniku podporujú extrémizmus a polarizáciu tým, že znižujú ochotu ľudí dodržiavať pravidlá a nariadenia, zhoršujú kvalitu ich sociálnych vzťahov, zvyšujú konflikty medzi skupinami a polarizujú politické presvedčenia ľudí. Všetky tieto procesy môžu následne spôsobiť zdanlivú legitimitu prípadného násilia voči iným skupinám.

Po prednáške nasledovalo vedecké sympózium o konšpiračných teóriách, radikalizme a populizme v rámci ktorého vystúpili:

  • Xenia Daniela Poslon a Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. s príspevkov s názvom: Normative Contexts of Intergroup Attitudes  and Solidarity: a Political Psychology Approach,
  • Dominik Želinský zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i. s príspevkom s názvom: Pandemic Truths: A Comparative Study of Conflicts over Conspiracy Theories in Visegrad Countries,
  • Zuzana Panczová a Vladimír Bahna z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. s príspevkom: Conspiracy Theories as Narratives, Beliefs, Social Threat, and Stigmatization,
  • a Jakub Šrol a Vladimíra Čavojová z Ústavu experimentálnej psychológie, CSPV SAV, v. v. i. s príspevkom Psychological Predictors and Consequences of Belief in Conspiracy Theories.

Po vedeckom sympóziu nasledovala približne hodinová panelová diskusia, bohatá na zaujímavé otázky z publika a ešte zaujímavejšie odpovede diskutujúcich odborníkov a odborníčok.

Záznam z prednášky profesora van Prooijena je voľne dostupný TU.

FOTOGALÉRIA 

 

Spracovala: Viktoria Sunyik, CSPV SAV, v. v. i.

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články