Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo

Jedinečná príležitosť na ročnú stáž v Japonsku

28. 9. 2023 | videné 607-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (OMS Ú SAV) dáva do pozornosti štipendium, ktoré ponúka významná inštitúcia v Japonsku - Japan Society for Promotion of Science. Pre SAV ponúkajú 1 voľné miesto na ročnú stáž pre vedeckých pracovníkov a pracovníčky všetkých vedeckých disciplín, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred nie viac ako 6 rokmi (najneskôr 2. 4. 2018). Od tohto dátumu je možné odpočítať materskú a rodičovskú dovolenku. Konečný termín podávania prihlášok na stážové pobyty JSPS je 31. 1. 2024 na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV.

Stážové pobyty sú zamerané na prírodné, technické a spoločenské vedy. JSPS hradí pobytové náklady (spiatočnú letenku, mesačné vreckové vo výške 362,000 jenov, vzniknuté výdavky vo výške 200,000 jenov, cestovné poistenie). Podmienkou úspešnosti návrhu je pozvanie od japonského hostiteľa, ktorému predchádza spolupráca alebo má aspoň akceptačný list.

Viac informácii na stránke OMS Ú SAV.  

 

Spracovala: Ľudmila Dolná, OMS Ú SAV

Foto: JSPS

 

Súvisiace články