Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vstup do areálu SAV

Snem SAV zobral na vedomie odpočet činnosti členiek a členov Predsedníctva SAV v polovici funkčného obdobia 2021 až 2025

19. 9. 2023 | videné 514-krát

Zasadnutie Snemu SAV v utorok 19. septembra 2023 v aule v areáli SAV na Patrónke sa venovalo hlavne čiastočnému odpočtu členiek a členov Predsedníctva SAV (P SAV) za uplynulé dva roky. Písomné stanoviská činnosti členiek a členov P SAV v prvej polovici funkčného obdobia 2021 až 2025 mali členovia Snemu SAV dispozícii pred rokovaním.

„Predloženie tohto odpočtu je naplnením jednej z funkcií Snemu SAV vyplývajúcich zo zákona,“ uviedol rozpravu predseda Snemu SAV Radoslav Passia a dodal, že odpočet je tiež čiastočným vyhodnotením Programového vyhlásenia Predsedníctva SAV. Predseda snemu tiež navrhol niektoré riešenia pre zlepšenie prehľadnosti a zviditeľnenia niektorých referátov a odborov Úradu SAV a P SAV a rovnako aj Centra spoločných činností SAV, v. v. i. Apeloval tiež na zlepšenie obslužnej činnosti úradu. R. Passia zároveň poďakoval členkám a členom P SAV za vecnú a korektnú spoluprácu za doterajšie dva roky.

So zhrnutím dvoch rokov P SAV vystúpil predseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý vyzdvihol najmä bezproblémový prechod ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie od 1. januára 2022. Spomenul úspešne rozbehnuté rozvojové projekty SASPRO 2, Impluz a ďalšie, ktoré podľa neho posunuli akadémiu vpred. Posilnil sa tiež vplyv a postavenie SAV medzi obyvateľmi aj štátnymi inštitúciami, ktoré vnímajú akadémiu ako apolitickú, stabilnú inštitúciu, čo dokazuje aj prieskum dôveryhodnosti, v ktorom sa SAV už niekoľko rokov umiestňuje na prvom mieste. S aktualizáciou Akčného plánu SAV vystúpil podpredseda SAV Peter Samuely. Vo všeobecnej diskusii odpovedali členovia P SAV na niekoľko praktických otázok súvisiacich s činnosťou ústavov a fungovaním verejných výskumných inštitúcií.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Pavel Novák, CSČ SAV, v. v. i.

Súvisiace články