Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

M. Kopecká (vpravo) pri preberaní ocenenia za víťaznú detskú mapu sveta spolu s predsedníčkou ICA komisie pre kartografiu a deti Silviou Marinovou. Foto: D. Szatmári

Vedci zo SAV prevzali ocenenia na 31. medzinárodnej kartografickej konferencii v Kapskom Meste

24. 8. 2023 | videné 490-krát

V uplynulých dňoch od 13. do 18. augusta 2023 sa v Kapskom Meste v Južnej Afrike konala už 31. medzinárodná kartografická konferencia „Smart cartography for sustainable development“. Tieto konferencie organizuje pravidelne v dvojročných cykloch Medzinárodná kartografická asociácia (ICA). Každé štyri roky je konferencia spojená aj s valným zhromaždením jej členov, ktoré volí nové predsedníctvo, schvaľuje zmeny v štatúte a aktivity na ďalšie obdobie.

Téma tohtoročnej konferencie bola veľmi aktuálna a motivovala k účasti na konferencii až 845 vedcov z 87 krajín. Zástupca z Geografického ústavu SAV, v. v. i., Daniel Szatmári sa vo svojom referáte zameral na využívanie environmentálnych dát a satelitných údajov pri identifikácii ilegálnych aktivít v krajine, pričom prezentoval čiastkové výstupy projektu LAPIA, podporovaného Európskou vesmírnou agentúrou. Na workshope „Cartography connecting schools“ Monika Kopecká z rovankého ústavu prezentovala novú knižnú publikáciu zameranú na 30 rokov súťaže Detská mapa sveta na Slovensku. V rámci tradičnej súťaže Barbara Petchenik Children´s World Map Competition kresba Nely Korčuškovej z Trstenej získala prvé miesto v kategórii 13 až 15 ročných detí, v ktorej súťažilo 65 výtvarných prác. Celkovo bolo do súťaže detskej kresby zaslaných 176 kresieb z 32 krajín sveta. Slovensko zároveň získalo tretie miesto v rámci Medzinárodnej kartografickej výstavy v kategórii Physical products za „MAPshirt“ (VKÚ Harmanec, s. r. o., – autori M. Paprčka a M. Melicher).

Na valnom zhromaždení ICA D. Szatmári a M. Kopecká ako delegáti zastupovali Kartografickú spoločnosť SR. Za nového predsedu Medzinárodnej kartografickej asociácie pre obdobie 2023 – 2027 bol zvolený prof. Georg Gartner z Technickej univerzity vo Viedni.

 

Spracovali: Monika Kopecká a Daniel Szatmári

Foto: autori

Súvisiace články