Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Päť psychologických výskumov roku 2022, ktoré zaujali svet

19. 8. 2023 | videné 901-krát

Psychologický výskum neustále napreduje v odhaľovaní a vysvetľovaní ľudskej mysle a ľudského správania. Každý rok sa publikujú tisícky výskumov v oblasti psychológie napomáhajúce hlbšiemu porozumeniu našich myšlienok, emócii a interakcií. Vybrali sme päť psychologických výskumov, ktoré v roku 2022 publikoval časopis Nature a ktoré patria medzi najsťahovanejšie psychologické články súčasnosti.

1. Spoločenský tlak, aby sme boli šťastní, nás robí menej šťastnými

Pocit šťastia chce dosiahnuť každý z nás a aj krajiny sú motivované k tomu, aby boli ich občania šťastní. Hoci je tento spoločenský cieľ chvályhodný, prílišné zdôrazňovanie pozitivity (oproti negativite) môže vytvoriť nedosiahnuteľnú emocionálnu normu, ktorá naše šťastie paradoxne ohrozuje. Výskum realizovaný v 40 krajinách sveta naznačuje, že spoločenský tlak byť šťastný a nebyť smutný, má skôr opačný efekt – čím viac tento tlak pociťujeme, tým náročnejšie je pre nás si pocity šťastia udržať. Štúdia tiež poukazuje, že tento efekt je výraznejší v krajinách, ktoré dosahujú vyšší Svetový index šťastia.

2. Spev vtákov znižuje depresiu, úzkosť a paranoju

V experimente nemeckých výskumníkov 295 participantov počas šiestich minút počúvalo jeden zo štyroch zvukových záznamov – hluk dopravy s nízkou rôznorodosťou, hluk dopravy s vysokou rôznorodosťou, spev vtákov s nízkou rôznorodosťou a spev vtákov s vysokou rôznorodosťou. V prípade spevu vtákov s vysokou rôznorodosťou išlo o záznam spevu vtákov množstva rôznych druhov. Analýza odhalila, že hluk dopravy mal u participantov za následok zvýšené pocity depresie. Naopak pocity depresie sa znižovali po vypočutí spevu vtákov s vysokou rôznorodosťou. Obe nahrávky spevu vtákov tiež redukovali pocity úzkosti a paranoje. Autori výskumu nabádajú, že tieto výsledky sa dajú využiť v praxi – napríklad pobyt v prírodnom prostredí by mal zlepšovať naše mentálne zdravie. Ďalším využitím môže byť púšťanie takýchto nahrávok v psychiatrických zariadeniach či zariadeniach pre seniorov.

3. Užívanie anabolických steroidov je spojené s psychopatiou, rizikovým správaním a hnevom

Ďalšia štúdia z roku 2022 uskutočnila online prieskum 492 kulturistov. Výskum sa zameral najmä na vzťah medzi užívaním anabolicko-androgénnych steroidov, rizikovým správaním a psychopatickými tendenciami. Kulturisti s predchádzajúcou históriou užívania anabolicko-androgénnych steroidov vykazovali zvýšenú pravdepodobnosť psychopatických tendencií, rizikového správania v oblasti sexuálneho správania a užívania návykových látok, problémov s hnevom a fyzických problémov v porovnaní s tými, ktorí v minulosti steroidy neužívali. Aj súčasný výskum teda varuje pred užívaním týchto látok.

4. Detská osobnosť a dospelá osobnosť ovplyvňujú život iným spôsobom

Psychológovia už dlho debatujú, ako sa od seba odlišujú detský temperament a dospelý osobnostný profil, či nejde jednoducho o dve strany rovnakej mince a či majú tieto konštrukty odlišný vplyv na život človeka. Tieto otázky sa pokúsil zodpovedať americký výskum, ktorý trval takmer štyri dekády a sledoval život 7081 participantov od narodenia až po vek 37 rokov. Výsledky výskumu naznačujú, že aj keď sa detská a dospelá osobnosť sčasti prelínajú, existujú medzi nimi aj určité rozdiely. Detská osobnosť dokáže presnejšie predpovedať rozumové a pamäťové schopnosti a úspechy vo vzdelávaní, zatiaľ čo dospelá osobnosť má väčší vplyv na zdravotný stav a tendenciu užívania návykových látok. Štúdia poukazuje na to, že detský temperament a dospelá osobnosť sú aspoň v určitej miere rozdielne konštrukty a ovplyvňujú život a dlhodobé úspechy odlišným spôsobom.

5. Starnutie mozgu je spojené s rozumovými schopnosťami, nie však so vzdelaním

Veda už dlhšie poukazuje na to, že všeobecné rozumové schopnosti sú spojené s nižším výskytom neurodegeneratívnych ochorení, no spojitosť medzi rozumovými schopnosťami a mozgovým starnutím je doteraz málo preskúmaná. Túto medzeru sa pokúsil vyplniť medzinárodný výskumný tím prostredníctvom moderných zobrazovacích technológií. Analýza preukázala, že vyššie všeobecné rozumové schopnosti úzko súvisia s množstvom mozgového tkaniva a rovnako s jeho schopnosťou dlhodobo zachovať svoju veľkosť. To by mohlo znamenať, že u jedincov s vyššími rozumovými schopnosťami dochádza k pomalšiemu starnutiu mozgu. Tento mechanizmus zároveň neovplyvňuje úroveň vzdelania.

 

Spracoval: Alexander Loziak, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

Foto: canva.com

 

Zdroje:

  1. Dejonckheere, E., Rhee, J.J., Baguma, P.K. et al.Perceiving societal pressure to be happy is linked to poor well-being, especially in happy nations. Sci Rep12, 1514 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-021-04262-z
  2. Stobbe, E., Sundermann, J., Ascone, L. et al.Birdsongs alleviate anxiety and paranoia in healthy participants. Sci Rep12, 16414 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-20841-0
  3. Nelson, B.S., Hildebrandt, T. & Wallisch, P. Anabolic–androgenic steroid use is associated with psychopathy, risk-taking, anger, and physical problems. Sci Rep12, 9133 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-13048-w
  4. Wright, A.J., Jackson, J.J. Childhood temperament and adulthood personality differentially predict life outcomes. Sci Rep12, 10286 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-14666-0
  5. Walhovd, K.B., Nyberg, L., Lindenberger, U. et al. Brain aging differs with cognitive ability regardless of education. Sci Rep 12, 13886 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-17727-6

Súvisiace články