Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Prestížny denník Washington Post sa v článku odvoláva na štúdiu kolektívu pod vedením Petra Filipčíka z NiÚ SAV, v. v. i.

18. 8. 2023 | videné 842-krát

Denník Washington Post sa vo svojom článku 16. augusta 2023 odvoláva na najnovšiu štúdiu, ktorá vznikla pod vedením doc. RNDr. Petra Filipčíka, CSc., z  Neuroimunologického ústavu (NiÚ)SAV, v. v. i., a zaoberá sa patologickými procesmi, ktoré nastávajú po poraneniach hlavy.

Prvým autorom štúdie je RNDr. Martin Čente, PhD., z rovnakého ústavu SAV. Výsledky dlhodobej spolupráce Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i., Trnavskej univerzity a Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave boli publikované v JAMA Network Open ešte v marci 2023. Vedci pozorovali u elitných futbalistov pretrvávajúcu nerovnováhu v hladinách tau proteínov v krvi po podprahových nárazoch futbalovej lopty počas hlavičkového tréningu. „Táto nerovnováha môže naznačovať existenciu patologických  procesov v mozgu hráčov kontaktných športov, dlho pred objavením sa prvých symptómov ochorenia“ uvádza doc. Peter Filipčík, vedúci Laboratória molekulovej neurobiológie Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i. Zistenia štúdie majú podľa vedca význam pri hodnotení dôsledkov podprahových a opakovaných úrazov hlavy v kontexte zvýšeného rizika neurodegeneratívnych porúch u hráčov kontaktných športov. „Okrem toho výsledky prispievajú aj k pochopeniu etiopatogenézy sporadických foriem neurodegeneratívnych chorôb, vrátane Alzheimerovej choroby a iných tauopatií," dopĺňa P. Filipčík.

Pre diváka atraktívne hlavičkovanie môže viesť k poškodeniu mozgu a spôsobiť vážne ochorenia v neskoršom veku. Závery štúdie slovenských  vedcov potvrdzujú aj ďalšie výskumy, ktoré cituje Washington Post. V rámci prevencie odporúča doc. Peter Filipčík vyhýbať sa hlavičkovaniu vo futbale predovšetkým pred a počas puberty. „Nesústreďujte sa na tréning hlavičkovania v kritickom období vývoja mozgu, nepodceňujte žiadne bolesti hlavy, do hry sa vráťte až po úplnom zotavení,“ odkazuje neuroimunológ všetkým zainteresovaným. Hráčom kontaktných športov odporúča opustiť ihrisko v prípade akýchkoľvek bolestí hlavy, či už po hlavičkovaní, alebo úraze hlavy. „Výsledky našej štúdie jednoznačne ukazujú, že aj veľmi mierne otrasy hlavy zvyšujú hladinu molekulárnych biomarkerov, ktoré sa v minulosti spájali výlučne s neurodegeneráciou a traumatickým poranením mozgu," potvrdzuje pre Washington post zistenia štúdie Peter Filipčík.

Washington Post sa problémom vplyvu futbalových hlavičiek na prípadnú demenciu zaoberal v súvislosti s vrcholiacimi Majstrovstvami sveta vo futbale žien 2023.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: pixaby.com/KeithJJ

Súvisiace články