Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Heslo „Impossible worlds“ je vďaka slovenskému vedcovi v internetovej encyklopédii filozofie

16. 8. 2023 | videné 564-krát

V prestížnej online internetovej encyklopédii filozofie, ktorá sa zaoberá filozofiou, filozofickými témami a filozofmi, v týchto dňoch zverejnili heslo "Impossible Worlds". Autorom textu o "nemožných svetoch" je Mgr. Martin Vacek, PhD., vedecký pracovník Oddelenia analytickej filozofie Filozofického ústavu SAV, v. v. i., a šéfredaktor časopisu Organon F.

Internet Encyclopedia of Philosophy existuje od roku 1995 a jej je cieľom poskytovať prístup k odborným a recenzovaným informáciám o kľúčových témach vo všetkých oblastiach filozofie. Encyklopédia funguje na základe dobrovoľníckej práce redaktorov, autorov, dobrovoľníkov a technických redaktorov.

V hesle „Impossible Worlds“/Nemožné svety sú uvedené motivácie pre postulovanie nemožných svetov ako nástroja na analýzu nemožných javov. V ďalších častiach sa rozoberajú napríklad aplikácie nemožných svetov, problémy s nemožnými svetmi, ich kritériá identity, logika atď. Príspevok vznikol na základe osobnej komunikácie s členom edičnej rady encyklopédie. Keďže heslo bolo medzi žiadanými, veľmi rýchlo sme sa dohodli,“ približuje vznik hesla M. Vacek, u ktorého nemožné svety a ich filozofická aplikácia tvoria jadro jeho základného výskumu. Celý proces zverejnenia hesla v Internet Encyclopedia of Philosophy trval asi pol roka. „Heslo dosť podrobne pripomienkovali dvaja anonymní recenzenti. Následne ho schválil editor,“ dopĺňa proces vzniku hesla vedec.

Encyklopédia je bezplatná a dostupná na celom svete a predstavuje spoľahlivý zdroj v mnohých univerzitných filozofických príručkách. 

Príspevok je vo všeobecnosti na pozvanie a prispievatelia sú uznávaní a poprední medzinárodní špecialisti vo svojom odbore. 

Celý príspevok si možno prečítať TU.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: pixaby.com/morhamedufmg

Súvisiace články