Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV si pripomína 80 rokov

Osemdesiat rokov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV očami jeho vedcov

13. 7. 2023 | videné 541-krát

V rámci 80. výročia založenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra (JÚĽŠ) SAV, ktorý patrí medzi prvé ústavy predchodkyne Slovenskej akadémie vied, sa ústav rozhodol spropagovať prácu jazykovedcov či postavenie jazykovedy v spoločnosti trošku inak. Cez články a videá zverejnené na ich špeciálnej podstránke si pripomenie nielen významné osobnosti, rozhovory či štúdie, ale aj vyvráti mylné predstavy o práci jazykovedcov, upozorní na výskyt niektorých slov v slovenčine a podobne.

Články na stránke budú podľa Mgr. Kristíny Bobekovej zo Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV, v. v. i., pribúdať postupne. Zatiaľ si možno prečítať rozhovor s významným slovenským jazykovedcom, zakladateľom Slovenskej akadémie vied a umení (predchodkyne súčasnej SAV), profesorom Ľudovítom Novákom; článok o tom, čo vlastne Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV robí, ku ktorému je aj pripojené video. Zatiaľ posledným zverejneným príspevkom je odborný článok Ambície, doxy a paradoxy Ľudovíta Štúra z pera popredného slovenského lingvistu profesora Pavla Žiga. 

Nahliadnuť za dvere JÚĽŠ SAV môžete aj na YouTube kanáli Slovenského národného korpusu, ako aj na facebookovej stránke ústavu.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: JÚĽŠ SAV, v. v. i.

Súvisiace články