Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Prieskum používania nástrojov otvorenej vedy v SAV a na slovenských univerzitách

6. 7. 2023 | videné 529-krát

V týchto dňoch prebieha medzinárodný online prieskum praktík otvorenej vedy medzi vedeckými pracovníkmi/pracovníčkami a vysokoškolskými pedagógmi/pedagogičkami na Slovensku. Jeho cieľom je zmapovať súčasné povedomie vedeckých pracovníkov a pracovníčok o otvorenom výskume a zistiť do akej miery využívajú praktiky otvoreného výskumu v rámci svojej práce.

Prieskum je súčasťou väčšieho projektu organizovaného Britskou sieťou reprodukovateľnosti vedy a prebieha vo viacerých európskych krajinách. Na Slovensku ho realizuje Slovak Reproducibility Network – neformálna sieť výskumníkov a výskumníčok, do ktorej je zapojené Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., a niekoľko slovenských univerzít.

Pod pojmom otvorený výskum (niekedy označovaný ako otvorená veda - Open Science) rozumieme výskum, ktorý sa vykonáva transparentným spôsobom a je voľne dostupný každému. Pochopenie súčasnej úrovne informovanosti a správania výskumníkov a výskumníčok v inštitúciách a krajinách môže pomôcť sieťam reprodukovateľnosti prispôsobiť ich ďalšie vzdelávacie a podporné aktivity v tomto smere.

Prieskum je možné vyplniť TU.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: https://www.slovakrn.org/

 

 

Súvisiace články