Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pri podpise dohody

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., spúšťa spoluprácu s taiwanským ITRI

28. 6. 2023 | videné 672-krát

Počas návštevy Slovensko-taiwanskej komisie pre ekonomickú spoluprácu podpísali predstavitelia Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., (ElÚ SAV) licenčnú zmluvu a memorandum o porozumení s Výskumným inštitútom priemyselných technológií (Industrial Technology Research Institute, ITRI), Taiwan.

V rámci licenčnej zmluvy  vybuduje ElÚ SAV, v. v. i., laboratórium pre analýzu spoľahlivosti polovodičových výkonových modulov, ktoré sa budú na základe spoločnej trojstrannej dohody vyrábať v čistých priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Memorandum o porozumení zase definuje spoločný výskum medzi ElÚ SAV, v. v. i., a ITRI zameraný na vývoj výkonových elektronických súčiastok na báze širokopásmových polovodičov (GaN a Ga2O3). Dlhodobým cieľom spoločných projektov medzi ElÚ SAV, v. v. i., FEI STU a ITRI je okrem samotného výskumu aj výchova nových odborníkov v oblasti vývoja technológie širokopásmových polovodičov (GaN, Ga2O3, SiC) a vývoja a montáže výkonových modulov pre elektromobilitu.

 

Spracoval: Milan Ťapajna, Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články