Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo súťaže v I. kategórii

Svetový deň životného prostredia na Smolenickom zámku

8. 6. 2023 | videné 446-krát

V pondelok 5. júna 2023 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach pod záštitou ministra životného prostredia SR Milana Chrenka uskutočnilo zábavno-edukačné podujatie pre deti Svetový deň životného prostredia na Smolenickom zámku. Podujatie zorganizoval Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., v spolupráci s Global Water Partnership Slovakia a Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako stošesťdesiat detí zo škôl, ktoré postúpili do finále súťaže Na krajine nám záleží! Hlavným cieľom podujatia bolo posilniť záujem mladej generácie o problematiku ochrany životného prostredia. Program podujatia bol veľmi pestrý. Pozostával z edukačných aktivít: súťaží zameraných na živú a neživú prírodu, biodiverzitu, klimatickú zmenu, odpady a z rôznorodých interaktívnych aktivít a pohybových súťaží. Súčasťou programu boli kultúrne vystúpenia v podobe šermiarskych súbojov, prezentácie sokoliarov a dobových tancov. Pozornosť detí pútala aj ambasádorka podujatia televízna moderátorka a občianska aktivistka Janka Hospodárová.

V rámci tohto podujatia sa súčasne uskutočnilo finále súťaže Na krajine nám záleží!, ktorú zorganizoval Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., pri príležitosti Dňa Zeme. Finále sa uskutočnilo v dvoch kategóriách, 1. a 2. stupeň základných škôl. Žiaci v ňom prezentovali svoje súťažné projekty, v ktorých navrhli zlepšenia pre prírodné prostredia na ich školskom dvore. Víťazov vybrala odborná porota v zložení: Janka Hospodárová, moderátorka a občianska aktivistka, prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., a  Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, Dr.Sc.

Víťazmi sa stali:

I. kategória

1. miesto: súťažný tím zo ZŠ s MŠ sv. Gorazda Nitra, 2. miesto: súťažný tím zo ZŠ Čeľadice, 3. miesto: súťažný tím zo ZŠ Nábrežie mládeže Nitra

II. kategória

1. miesto: súťažný tím zo ZŠ Kurima, 2. miesto: súťažný tím z Gymnázia sv. Edity Steinovej Košice, 3. miesto: súťažný tím zo ZŠ Oravská Jasenica

Víťazom srdečne gratulujeme!

 

Spracovali: Magdaléna Bezáková, Zita Izakovičová, Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.v.

Foto: ÚKE SAV, v. v. i.

Súvisiace články