Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Pavol Šajgalík, predseda SAV

Veda SK aj o výzvach pre SAV

5. 6. 2023 | videné 684-krát

Vezmime to pragmaticky. V ľudskom živote je sedemdesiatka už dôvodom na bilancovanie. V živote vedeckej inštitúcie je to čas, v ktorom vstupuje do maximálnej kondície. Platí to aj o Slovenskej akadémii vied?  Zvedavosť je naším hnacím motorom. Tak znie slogan SAV v kontexte osláv 70. výročia jej založenia. Trápia ju príznaky starnutia? Alebo naopak? Mení sa na dynamickú, dôveryhodnú, pre spoločnosť prínosnú inštitúciu s vysokým kreditom? Sled podobných otázok čaká na predsedu akadémie prof. Pavla Šajgalíka vo Vede SK. V pondelok 5. júna od 22.20 v Rádiu Slovensko.  

SAV bola opakovane v prieskumoch označovaná za najdôveryhodnejšiu inštitúciu na Slovensku. Darí sa jej udržiavať tento status? Stúpa kredit vedy a vedeckých tímov na Slovensku? Darí sa kreovať lepšie východiskové pozície na financovanie vedeckého výskumu a následne jeho aplikovanie v spoločenskom priestore? Prináša transformácia ústavov SAV na vedecko-výskumné inštitúcie a rozšírenie možností ich financovania očakávaný efekt? Niektoré otázky sa rokmi opakujú, ďalšie v kolorite spoločenských a ekonomických udalostí pribúdajú.  „Ak máme plniť svoju funkciu, potrebujeme isté kritické množstvo peňazí a kvalitných ľudí,“ pripomína prof. Pavol Šajgalík. Rastie tlak na medzinárodnú a interdisciplinárnu spoluprácu. Akreditácie medzinárodným meta-panelom nastavujú zrkadlo akadémii, ktorá opakovane otvára možnosti rastu a rozvoja mladým vedcom. Aby sme sa však vrátili k dôveryhodnosti. SAV je apolitická, podporuje slobodu myslenia aj výskumu, no súčasne aj v nej existuje značná polarita názorov. Bude teda pri jej 70. výročí dostatok dôvodov oslavovať?  Čo-to naznačí aj stretnutie s predsedom SAV prof. Pavlom Šajgalíkom vo Vede SK v Rádiu Slovensko.

 

Text: Stano Ščepán

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články