Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Čestný predseda Slovenskej chemickej spoločnosti prof. Viktor Milata a riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i. Dr. Miroslav Boča

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i., oslávil 70. výročie založenia

5. 5. 2023 | videné 644-krát

V stredu 3. mája 2023 sa v priestoroch Kongresového centra SAV na Smolenickom zámku konala oslava 70. výročia založenia Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i. Pri tejto príležitosti sa stretli generácie súčasných aj bývalých zamestnancov ústavu, ako aj pozvaní hostia z partnerských inštitúcií, aby spoločne toto výročie oslávili.

Vznik Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., sa viaže k dátumu 27. júna 1953, keď zakladateľ a prvý riaditeľ ústavu profesor Mikuláš Gregor na zasadnutí Oddelenia prírodných a matematických vied Slovenskej akadémie vied obhájil vedeckú koncepciu Laboratória anorganickej chémie. Tým sa ÚACH SAV, v. v. i. zaradil medzi zakladajúce organizácie Slovenskej akadémie vied. V roku 1960 sa z laboratória stal Ústav anorganickej chémie SAV, samostatná organizačná jednotka Slovenskej akadémie vied.

Slávnostný deň otvoril svojim príhovorom riaditeľ ústavu doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. Vyzdvihol predovšetkým fakt, že z Ústavu anorganickej chémie sa postupne vyvinula inštitúcia založená na zodpovednosti, dôvere, pracovitosti a vzájomnej úcte, ktorá prinášala a stále prináša množstvo nových a hlavne pre spoločnosť dôležitých poznatkov. Následne ďakovné a gratulačné príhovory predniesli aj zástupcovia inštitúcií, s ktorými Ústav spájajú nielen pracovné, ale aj priateľské vzťahy. Postupne sa publiku prihovorili prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. z Oddelenia nekovových materiálov Technickej univerzity v Košiciach, doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc., riaditeľ Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., čestný predseda Slovenskej chemickej spoločnosti, prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a prof. Ing. Ján Híveš, PhD., prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium STU. Za zamestnancov Ústavu sa prítomným prihovoril Ing. Štefan Varga, CSc. Oficiálnu časť programu uzatvoril svojim príhovorom prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., prodekan pre vedecko výskumnú a projektovú činnosť Prif UK, ktorý bol riaditeľom Ústavu v rokoch 1995 až 1999.

Oslava pokračovala kultúrnym programom, kedy najskôr prítomných pobavila svojim Stand-up vystúpením komička Simona Salátová a následne vystúpil folklórny súbor Trnafčan. Pri následnom slávnostnom bankete nechýbala ani narodeninová torta.

Ďakujeme všetkým hosťom a bývalým aj súčasným zamestnancom Ústavu ktorí prišli s nami spoločne osláviť krásne 70. výročie založenia. Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., prajeme mnoho ďalších úspešných rokov.

 

Spracoval: Peter Boháč, ÚACH SAV, v. v. i.

Foto: Miroslav Hnatko, ÚACH SAV, v. v. i.

Súvisiace články