Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Plagát

Registrácia otvorená: Code Tuning for the Exascale

5. 5. 2023 | videné 446-krát

V dňoch 5. až 7. júna 2023 sa uskutoční hands-on workshop zameraný na vývoj HPC aplikácií. Účastníci si budú môcť vyskúšať prácu s nástrojmi pre analýzu výkonnosti a identifikáciu bottleneck miest, ako je MAQAO. (www.maqao.org). Súčasťou workshopu budú praktické cvičenia, bude možné pracovať s vlastným softvérom, analyzovať ho a konzultovať s odbornými lektormi. Podujatie organizuje slovenské Národné kompetenčné centrum pre HPC v spolupráci s TREX Centrom Excelentnsoti a Národnými kompetenčnými centrami pre HPC z Rakúska a Českej republiky

Workshop je určený najmä pre pokročilých HPC používateľov alebo pre HPC vývojárov a bude orientovaný na optimalizáciu kódu. Účastníkom odporúčame, aby si pripravili svoje vlastné kódy a počas workshopu sa spolu s lektormi pozrú na to, ako ich môžu vylepšiť z hľadiska výkonu a škálovateľnosti na viacerých platformách.

Aké sú hlavné ciele tohto workshopu?

·  Zvyšovať praktické skúsenosti účastníkov v oblasti výkonu, spotreby energie a energetickej účinnosti v HPC systémoch.

·  Pomôcť účastníkom optimalizovať kódy.

· Poskytnúť praktické skúsenosti so simuláciami QMC založenými na kóde CHAMP.

Čo môžete od workshopu očakavať?

· Počas prvého dňa sa účastníkom budú venovať odborníci z Rakúskeho kompetenčného centra pre HPC, obsahom bude pokročilé paralelné programovanie (MPI+X).

· Druhý deň programu bude venovaný analýze výkonu paralelných aplikácii, meraniu spotreby energie a vyhodnoteniu energetickej účinnosti na HPC systémoch a to pod vedením expertov z Českého kompetenčného centra pre HPC.

· Posledný deň účastníci budú skúmať a analyzovať hlavné bottlenecky pri optimalizácii aplikácie na úrovni uzlov: vektorizácia, kvalita kódu, lokalita a paralelizmus. S analýzou a testovaním kódov účastníkom poradí tím z TREX CoE.

Všetky témy budú preberané nielen v teoretickej rovine na prednáškach, ale aj na praktických cvičeniach. Workshop bude prebiehať F2F v areáli SAV na bratislavskej Patrónke. Podrobný program bude zverejnený v najbližších týždňoch.

Pre účasť je potrebné mať skúsenosti s paralelným programovaním a programovacími jazykmi C a/alebo C++ a/alebo Fortran.

Prosíme účastníkov, aby si priniesli vlastný notebook.

Zaregistrujte sa ešte dnes!

Viac informácií.

Spracovala: Halyna Hyryavets, NCC pre HPC

Súvisiace články