Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

OZ Vedecký brloh vydáva dvojknihu Bádateľská čítanka a Bádateľský denník

OZ Vedecký brloh vydáva dvojknihu Bádateľská čítanka a Bádateľský denník

3. 5. 2023 | videné 544-krát

Organizátori košického Vedeckého brlohu pripravili pre „malých“ milovníkov vedy originálnu dvojknihu Bádateľská čítanka a Bádateľský denník. Autorkami publikácie sú Mgr. Renáta Zolnaiová, generálna riaditeľka Občianskeho združenia Vedecký brloh a Mgr. Janka Šišková, členka OZ Vedecký brloh, pedagogička a popularizátorka vedy.

Bádateľská čítanka obsahuje šesť príbehov slovenských vedcov a vedkýň z rôznych vedných odborov. Deti sa tu dozvedia viac o vedcoch SAV – biofyzičke RNDr. Zuzane Bednárikovej, PhD., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., astronómovi Mgr. Marekovi Husárikovi, PhD., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i., mechanochemikovi RNDr. Matejovi Balážovi, PhD., z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., archeológovi Mgr. Štefanovi Olšavovi z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., ale aj o vedcoch mimo SAV – biochemikovi a biofyzikovi Pavlovi Čekanovi, PhD., B.Sc., a etnologičke PhDr. Kataríne Nádaskej, PhD. Známe vedecké osobnosti v knihe prezradia, ako sa stali vedcami, priblížia svoju vedeckú prácu, ale aj to, aké predmety mali či nemali v škole radi, kto bol pre nich vzorom v škole, ako vyzerá bežný deň vedca či vedkyne, ale načrtnú aj rady tým, ktorí by ich radi vo vedeckej práci nasledovali.

„Autorkou myšlienky je RNDr. Mária Zentková, CSc., ktorá nás, žiaľ nedávno opustila, no krásna myšlienka po nej zostala. Čítanka je primárne určená mladším žiakom základných škôl, no určite ju využijú aj učitelia pre spestrenie a prehĺbenie učiva,“ vysvetľuje jedna z autoriek Renáta Zolnaiová.

Neoddeliteľnou súčasťou čítanky je Bádateľský denník, pracovný zošit s pokusmi, ktoré exkluzívne pre Vedecký brloh navrhli vedci a vedkyne, o ktorých sa deti dočítajú v čítanke. „Deti si do zošita môžu zapisovať  svoje objavy a pozorovania a robiť si vlastné poznámky. Čítanku aj denník odporúčame kombinovať s podcastmi Vedecké večerníčky, z ktorých sa deti príťažlivým spôsobom dozvedia viac o vedeckých témach a objavoch,“ približuje R. Zolnaiová.

Obe publikácie sa dajú stiahnuť na webe Vedeckého brlohu a vyšli vďaka finančnej podpore predsedu vlády SR.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto a grafika: Renáta Zolnaiová

 

 

Súvisiace články