Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Predseda SAV prof.Pavol Šajgalík a podpredseda pre zahraničné styky CSIC Dr. Francisco Javier Moreno Fuentes  dnes na pôde SAV podpísali Dohodu o spolupráci

SAV a Španielska národná rada pre výskum uzatvorili novú Dohodu o spolupráci

6. 3. 2023 | videné 1116-krát

Predseda Slovenskej akadémie vied profesor Pavol Šajgalík a podpredseda pre zahraničné styky Španielskej národnej rady pre výskum (Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC) Dr. Francisco Javier Moreno Fuentes v pondelok 6. marca na pôde SAV podpísali Dohodu o spolupráci, ktorá umožní vyhlásenie spoločnej výzvy a výmenu vedeckých pracovníkov/pracovníčok medzi oboma organizáciami. Slávnostného podpísania Dohody sa zúčastnila španielska veľvyslankyňa J. E. Lorea Arribalzaga Ceballos, Chargé d´affaires Španielskeho veľvyslanectva Laura Carratalá, štátny tajomník MŠVVaŠ SR Michal Fedák, podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Dr. Zuzana Panczová, podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martin Venhart a podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied profesor Karol Marhold.

V úvode stretnutia predseda SAV poďakoval španielskej veľvyslankyni za podporu pri nadväzovaní komunikácie so španielskymi partnermi. Dr. Francisco Javier Moreno Fuentes predstavil organizáciu CSIC, ktorá má vysokú úspešnosť v projektoch Horizont 2020 a veľmi dobre rozvinutú medzinárodnú spoluprácu, ktorú realizuje vďaka 304 dohodám uzatvoreným s rôznymi vedeckými organizáciami po celom svete. Novopodpísaná Dohoda medzi SAV a CSIC umožní vyhlásenie bilaterálnej výzvy a podporu troch bilaterálnych projektov v rámci programu Mobility. Jeho cieľom je zefektívnenie medzinárodnej mobility vedeckých pracovníkov SAV tak, aby viedla k ich intenzívnejšej účasti v medzinárodných projektových schémach, najmä v rámcových programoch EÚ. Program umožňuje nadviazanie spolupráce s partnermi z významných pracovísk v Európe a vo svete tak, aby sa vytvorili predpoklady na prípravu spoločných medzinárodných projektov. Potenciál vytvoriť spoločný medzinárodný projekt je jednou z podmienok udelenia grantu v rámci programu Mobility. Dôležitým aspektom a jedným z hlavných hodnotiacich kritérií je zapojenie mladých vedeckých pracovníkov (postdoktorandov) a doktorandov do medzinárodnej spolupráce.

Podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Dr. Zuzana Panczová pokračovala predstavením štruktúry a činnosti SAV. Podpredseda SAV pre I. oddelenie vied Dr. Martin Venhart prezentoval aktuálne prebiehajúci úspešný projekt z oblasti jadrovej fyziky realizovaný v spolupráci s CSIC.

Výzvu na predkladanie španielsko-slovenských mobilitných projektov zverejní Odbor medzinárodnej spolupráce na svojej stránke začiatkom leta 2023.

 

Spracovala: Lucia Kurthiová

Foto: Katarína Gáliková, Martin Bystriansky

Súvisiace články