Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Večerná obloha po západe Slnka. Vľavo koncom februára pred najväčším priblížením, vpravo začiatkom marca po najväčšom priblížení

Venuša a Jupiter sa na oblohe zdanlivo dotknú

27. 2. 2023 | videné 12350-krát

Prelom februára a marca ponúka v roku 2023 zaujímavý nebeský úkaz. Práve v týchto dňoch je zo Zeme viditeľné postupné približovanie − konjunkcia dvoch najjasnejších planét – Venuše a Jupitera. Vesmírny jav je možné pozorovať aj voľným okom. Jeho vyvrcholenie nastane večer po západe Slnka 1. a 2. marca 2023.

Konjunkcia dvoch astronomických objektov vzniká, keď majú pri pohľade zo Zeme na oblohe rovnakú dĺžkovú súradnicu. Ku priblíženiam planét dochádza pravidelne, pretože ich obežné dráhy ležia v blízkosti roviny obehu Zeme okolo Slnka.

Konjunkcie Venuše s Jupiterom sa udejú v priemere raz za 13 mesiacov.  V tomto roku sú obe planéty koncom februára a začiatkom marca viditeľné vo večernom súmraku, zapadajú 3 hodiny po Slnku. Nápadnú konfiguráciu s Venušou vytvorí Jupiter počas prvých dvoch marcových dní.

„Jasnejšia Venuša bude od Jupitera vzdialená severnejšie menej ako 1 uhlový stupeň. Na oblohe sa budú zdanlivo takmer dotýkať,“ popisuje zaujímavú udalosť Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV, v. v. i., a dodáva, že pri použití malého ďalekohľadu uvidia pozorovatelia v blízkosti Jupitera v jednej priamke štyri svietiace body, jeho najväčšie mesiace.

Pri splnení vhodných podmienok môžu v jednom roku nastať až tri konjunkcie Jupitera a Venuše. „Raz za čas, keď je Venuša blízko polohy medzi Zemou a Slnkom, urobí na oblohe zdanlivú slučku a ak je vtedy blízko aj Jupiter, trojnásobná konjunkcia môže prebehnúť počas štyroch mesiacov. Najbližšie sa tak má stať na jar a v lete 2036,“ vysvetľuje astronóm.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Ilustračný obrázok: Ján Svoreň

Súvisiace články