Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Budova Predsedníctva SAV

Pracoviská SAV sa môžu uchádzať o grant v novej schéme SAV na popularizáciu

20. 2. 2023 | videné 761-krát

S cieľom podporiť popularizáciu vedy vyhlásilo Predsedníctvo SAV Malú grantovú schému SAV na podporu popularizácie vedy a jej prezentáciu, ktorá má pomôcť zlepšiť prezentáciu ústavov a centier SAV a možnosti komunikovať vedecké témy širokému publiku. Termín na podávanie žiadostí je do 31. marca 2023. Výška dotácie je do 2000 eur.

O podporu z Malej grantovej schémy SAV môže žiadať zamestnanec, skupina zamestnancov ústavu alebo centra (v. v. i.), ako aj skupina zamestnancov z viacerých organizačných zložiek SAV. „Predložený projekt má mať dlhodobý prínos k popularizácii a propagácii vedeckých aktivít, ktoré sa robia na pracovisku žiadateľa,“ vysvetľuje schému Marek Radvanský, člen Predsedníctva SAV. Cieľom projektu „má byt opakovateľná popularizačná aktivita charakteru fyzického alebo elektronického demonštrátora, ktorý zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje objekt bádania a vedecké postupy využívané na pracovisku“, uvádza sa vo výzve.

Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov hodnotenia je 20. apríla 2023. Čas na riešenie projektov je od začiatku zverejnenia výsledkov do konca kalendárneho roka, t. j. 31. decembra 2023. Predkladanie záverečných správ je do 31. januára 2024. Vzhľadom na blížiace sa oslavy 70. výročia Slovenskej akadémie vied budú v tomto roku uprednostnené projekty aspoň čiastočne využiteľné na podujatí pre verejnosť Víkend so SAV, ktoré bude 23. a 24 júna 2023,“ potvrdil M. Radvanský.

Projekt sa musí zrealizovať za šesť mesiacov, udržateľnosť projektu sú tri roky. Návrh projektu, ktorý môže byť napísaný po slovensky alebo po anglicky, žiadateľ vyplní na predpísanom formulári a zašle na elektronickú adresu uvedenú vo výzve a zároveň poštou na adresu: Komisia SAV pre médiá, komunikáciu a program Otvorená akadémia, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, s označením Malá projektová schéma. Výška dotácie projektu je do 2 000 eur. V odôvodnených prípadoch (najmä technicky náročné riešenie, riešiteľský kolektív zostavený z viacerých ústavov/centier) môže byť suma žiadanej dotácie navýšená maximálne na 4000 eur. V návrhu projektu je možné plánovať len výdavky na materiál a služby.

Znenie výzvy aj štatút sú uverejnené na webe SAV v sekcii Dokumenty/Aktuálne predpisy a usmernenia.

 

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články